�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Pozvnka na Salimu 2004

Autor: Monika Pekov
Datum vyd�n�: 28.02.2004
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=550

Opt se piblila Salima, nejvznamnj potravinsk veletrh v R. Pinme strunou pozvnku na tuto akci a krtk shrnut, co od veletrhu mete ekat. Pro ty, kdo se na Salimu vyprav osobn, uvdme tak informace o doprav a vstupnm.

fiogf49gjkf0d

Jedn se o mezinrodn potravinsk veletrh, jeho nabdka je souasn roziovna nkolika specializovanmi potravinskmi veletrhy, nap. MBK - veletrh pekastv, mlynstv a cukrstv nebo INTECO - veletrh zazen pro obchod, hotely a veejn stravovn
Salima se pod jen jednou za dva roky.

Datum konn:
2.-3.3.2004 - dny vyhrazen odbornkm
4.3.2004 se mohou zastnit i odborn koly
5.3.2004 m pstup tak laick veejnost
Provozn doba je 9-18h, posledn den jen 9-16h.

Cena:
C
elodenn vstupenka 2.3. a 3.3. stoj 500,- K v.DPH, 4.3. 250,- K v. DPH, 5.3. 100,- K v. DPH

Vystavovatel:
Na veletrhu mte monost vidt prezentaci 1 170 firem z 38 zem svta na vstavn ploe asi 30 000 m2. Jedn se o naprost rekord, takto vysok skre Salima jet nemla. Zskv tak nyn pozici nejvtho veletrhu ve stedovchodn Evrop. Oficiln se astn tak nkter zem - nap.Itlie, Maarsko, Nizozem, Polsko a z tch vzdlenjch Indie, na a Malajsie.

Rozsah:
Budou prezentovny nejrznj mln, masn a pekrensk vrobky, koen, tstoviny, hotov jdla, cukrovinky, racionln viva, ovoce, zelenina, npoje, stroje a technologie vetn monost leasingu a financovn stroj, vpoetn technika pro potravinstv, zazen pro velkokapacitn kuchyn, vybaven jdelen, turnikety a spousta dalch uitench vc nejen pro koln jdelny.
Soust veletrh bude tak finle soute Gastro Junior Brno - Nowaco Cup, j se astn  kuchai, cukri a nci z odbornch kol.

Novinky:
Na Salim se mete seznmit s novinkami pednch dodavatel potravin. Zajmavost letonho ronku jsou tak Evropsk konzultan centrum, poradensk sluby Potravinsk komory R a Svazu obchodu a cestovnho ruchu. Dky nim se mete na veletrhu dozvdt ve o novch potravinskch pedpisech EU a dalch zmnch, kter ns v Unii ekaj.

Doprava a parkovn:
Pokud pojedete autem, potejte s parkovnm 150,- K/ den, je mono vyut i vyhrazen parkovn na celou dobu trvn veletrhu za 1160,- K + 5 % DPH.
Jestlie se do Brna vypravujete autobusem, po vystoupen na ndra Zvonaka se vydejte bez odboek po nadchodu, kolem Tesca, stle rovn a na zastvku tramvaje. Sta nasednout na tramvaj .1 smr Bystrc a vysednout na zastvce Veletrn.
Podobn je to, i kdy pojedete vlakem. S tm rozdlem, e vlakov ndra je pmo u tramvajov zastvky, odkud tramvaj .1 jezd. Pjemn na veletrnm cestovn je, e se neztratte, protoe kdo v Brn nev, kde je Vstavit, ten jako by nebyl, a tak to, e s oznaenou vstupenkou na veletrh mete jezdit mstskou hromadnou dopravou zadarmo.

Monika Pekov je redaktorkou portlu Jdelny.cz
ZDROJ: www.jidelny.cz


Vytisknuto dne 03.12.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku