�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Svatba v den valentnskho setkn

Autor: J.P.Vtrnk
Datum vyd�n�: 13.02.2004
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=540

Ji uplynul je to doba roku, kdy on uzel chzi jej lan, a jeho srdce buc v lsce toku, svm tepem lsky odalo mu span, - to trnct nor byl, den Valentna. -

fiogf49gjkf0d

Ji uplynul je to doba roku,

kdy on uzel chzi jej lan,

a jeho srdce buc v lsce toku,

svm tepem lsky odalo mu span,

- to trnct nor byl, den Valentna. -

 

A ona jdouc tak sama v proudu lid,

svit dvou modrch slunc v davu zahldla,

ctc, e co ona, i ta slunce vid,

v hledu jeho o, lsce podlehla,

- a sla lsky v ot spoutala je. -

 

A pak spolu dl li jednm krokem,

jej dla hla se v jeho dlani,

oba hledli na sebe jednm zrakem,

ona ila pro nj a on pro ni,

- to cit, jen lskou nazv se. -

 

Cesta, j neteba cle v tak chvli,

by strm, jim rovn pipadala,

to bv, kdy spout lsky cit sly,

a er jim jako bl te vypadala,

- to lsky jistota ji je pevn. -

 

Vped kvapil as rychlm tempem bce

a nejednou vidu snn snmal rouku,

ti dva vped li lehce, t i tce,

vak z lsky spnou sloili zkouku,

- zralost kvtu na plod ji je pipravena -

 

A zas trnctka je v kalendi,

v snnm asu, jen pr pole sl,

jeho rty kresl polibek na jej tvi,

a vichni vkol jsou k nim vroucn mil,

- zlat prsten nevstin prst zdob. -

 

Venku roztanil se vr vloek snhu,

jejich tpyt tn melodie sm,

a vkol ctit je lsky nhu,

je v milencch skryta ku olti kr,

- na poest setkn v den svtku Valentna. -


Vytisknuto dne 19.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku