�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Mslov krmy, obzvlt hladk a jemn

Autor: Radim ez
Datum vyd�n�: 30.12.2001
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=54

Zkladn krm k mslovm krmm se nkdy potahuje slabm nebo silnjm kraloupem, pli ztuhne a asto se stv, e

fiogf49gjkf0d
Zkladn krm k mslovm krmm se nkdy potahuje slabm nebo silnjm kraloupem, pli ztuhne a asto se stv, e v mslovch krmech se objev kraloupy. Aby nm vaen krm neztvrdnul, pidme do nho ihned po vaen polovin dl msla, zatmco druh dl pidme a teprve kdy byl tenm zpnn. Tm se zamez chuchvalcm.

Vytisknuto dne 26.09.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku