�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Vroba fondantov hmoty 3/3

Autor: Stanislav Bruncvk
Datum vyd�n�: 12.02.2004
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=539

Zachycovac ndre maj ten el, aby cel obsah kotlku pojmuly najednou, take posledn me bt opt pouit, zatmco pumpa erp cukr do kotlku. V sovch vlokch zachycovacch ndr se zachycuj neistoty a ciz tlska, kter spadla do cukru

fiogf49gjkf0d

HISTORICK RECEPTY

aneb - jak se to kdysi dlvalo

Vroba fondantov hmoty 3/3

Zachycovac ndre maj ten el, aby cel obsah kotlku pojmuly najednou, take posledn me bt opt pouit, zatmco pumpa erp cukr do kotlku. V sovch vlokch zachycovacch ndr se zachycuj neistoty a ciz tlska, kter spadla do cukru. Z kotlku pijde cukr bezprostedn do stroje na tabulrovn. Celkov zazen vyaduje pi racionln monosti vyuit nejjednodu obsluhu. Zmnn stroj pro tabulrovn fondantu je neobyejn praktick. Cukr, kter se dv do stroje, mus bt hned po vaen bez pepracovnho vkonu zpracovn. Ze shora uskladnnch ndr na hmotu pichz cukr do chladcho neku, kde je chlazen silnm proudem vzduchu. Pak se nalije cukr do cylindru chlazenho vodou, piem se cukr zcela pemn na fondant. Pitom do pohybu uveden neky pohybuj hmotou a ke druhmu konci cylindru, kde se nachz st. Njakho pedchzejcho chlazen nen pi tomto zazen zapoteb. Tento stroj na tabulrovn fondantu je jednoduch konstrukce, avak je ji velmi pouvan s otecmi deskami.

Msa pro tabulrovn probh vodn lzn a pracovn noe na kterch se hmota zahrauje, jsou dobe pipevnny v jednom smru a mohou bt roubovny do vy i ni polohy, kde se nalzaj a nad hmotou, nebo dosahuj prostoru dna msy. Dno a okraj tto msy pro tabulrovn sestvaj z mdn desky. Seroubujeme-li noe pli nzko zpsobujeme odeniny na mdn desce, co me vst k prodynosti. Abychom umonili rychlej odchlazen cukru, kter odspodu chlazenm se me chladit vzdunm ochlazovnm pomoc ventiltoru, m je hmota chlazena takt shora. Vzhledem k tomu, e se tyto dobe upevnn noe mohou roubovat nahoru, me se stroj dobe istit bez jakhokoliv nebezpe.

Vroba tohoto stroje je eskho pvodu a byla patentovna, ale pesto byl stroj v cizin velmi zdaile napodobovn.


Vytisknuto dne 24.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku