�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Schwarcwaldsk viov dort

Autor: GastroNews.cz
Datum vyd�n�: 09.01.2004
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=519

Pokud se ale jedn o erstv upeen dort, tak Vm mohu poradit ho dt den ped podvnm do lednice bez ozdoben, co mu udl jedin dobe, a ozdobit ho druh den krtce ped podvnm.

fiogf49gjkf0d
Pesmrovn...

Vytisknuto dne 03.12.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku