�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Nizozemsk kavrny se boj, e s kouem zmiz i host

Autor: Ihned
Datum vyd�n�: 08.01.2004
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=518

Soust nizozemsk ofenzvy proti kouen je krom nepehldnutelnch npis o stralivch nsledcch kouen i nov zkon, podle nj maj od ptho roku vichni zamstnanci prvo na pracovn msto bez cigaretovho koue.

fiogf49gjkf0d
Soust nizozemsk ofenzvy proti kouen je krom nepehldnutelnch npis o stralivch nsledcch kouen pro lidsk zdrav a zkazu reklamy na  tabk  i nov zkon, podle nj maj od ptho roku vichni zamstnanci prvo na pracovn msto bez cigaretovho koue.
Nizozemci v tchto dnech vak diskutuj zejmna nad otzkou, jak vliv bude mt nov zkon na postaven zamstnanc v  pohostinstv  . Dodren zkona by znamenalo totln zkaz kouen v  kavrnch  i  restauracch  . Nco takovho je pro cel odvtv v tuto chvli naprosto nepedstaviteln.

Hospodt bduj...
"Po zaveden eura a nslednm zven cen u tak jako tak poklesly obraty. Zkaz kouen by byl pro hodn podnik posledn ranou," k Vincent de Geus, majitel  kavrny  v malebnm centru Utrechtu. "Navc pro takov rozhodnut neexistuje shoda a podpora ve spolenosti." V Nizozemsku kou kad tet dospl.
Podle Organizace  hotel  ,  restaurac  a  kavren  v Nizozemsku by zkaz kouen znamenal ztrtu 1,3 miliardy eur z celkovho obratu 11,5 miliardy eur a navc ztrtu 50 tisc pracovnch mst z celkovho potu 400 tisc. 

...ministr slibuje odklad
Ministr zdravotnictv Hans Hoogevorst dal proto celmu odvtv ron odklad a je ochoten poskytnout i vjimku ze zkona na dobu neuritou. Podmnkou vak je, e  hostint  sestav pijateln pln seberegulace, kter by vedl k razantnmu poklesu uvn  tabku  .
"Nae brane je ochotn pispt k pedsevzet vldy snit poet kuk kadoron o jedno procento. Provozovatel podnik se mus zat zamlet nad pstupem ke kouen v jejich podniku. Teba nad tm, e kdy pi prostrn daj na stl kytiku msto popelnku, vede to ke znanmu poklesu potu kuk," k editel Organizace  hotel  ,  restaurac  a  kavren  Jeu Claes.
"Tak bude podle anglickho vzoru v Nizozemsku zavedena dohoda, kterou mohou podniky dobrovoln podepsat. Zavazuj se tm k tomu, e u vchodu umst standardn ttek, na kterm bude zeteln podna informace o pstupu ke kouen uvnit jejich podniku," dodv Claes.
 Hotelii  chtj za kadou cenu pedejt veobecnmu zkazu kouen. Proto se sna pln formulovat co nejkonkrtnji: Do konce roku 2007 mus 95 procent  hotel  servrovat sndani v mstnosti, kde se nekou, 90 procent  hotel  mus nabzet nekuck pokoje, est z deseti velkch  restaurac  mus mt nekuckou znu. Ptapadest procent vech podnik by mlo bt ventilovno podle psnch norem za pomoci nejmodernj aparatury. Polovina diskotk by do t doby mla mt nekuck prostory a kvalitn ventilaci.

Belgick  bary  jsou blzko
"Z americkch a kanadskch przkum vyplv, e veobecn zkaz kouen vede k tomu, e host prost zstvaj doma. Nezapomnejme, e kad tet Nizozemec kou!" k Jeu Claes. Pedevm podniky v pohrani by to podle nj mly tk. "Dolo by tak k nespravedliv konkurenci s Nmeckem a Belgi. A to v Belgii maj u deset let zkaz kouen, ale nikdo jej nedodruje."
Majitel  kavrny  Vincent de Geus k: "Kad majitel nebo zamstnanec podniku chce bt pohostinn a ne vi svm hostm fungovat jako strnk. Kouen je kodliv, ale dokud autority neeknou, e nesm kouit nikdo a nikde, mme problm."
Z ankety mezi pracovnky v  pohostinstv  vyplv, e ani oni nejsou zastnci zkazu kouen. Vtina z nich sama kou a jet vt st je proti zkazu. "Odbory nebudou hned tak stvkovat za prvo na pracovit bez  tabkovho  koue," k Jeu Claes. "lenov jejich vboru kou jednu za druhou." ihned

Vytisknuto dne 22.04.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku