�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Vt trvanlivost kart na ndob

Autor: Radim ez
Datum vyd�n�: 30.12.2001
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=50

Karte nm vydr del dobu dbme-li nsledujcch pokyn. Po upoteben nepokldme karte nikdy na ...

fiogf49gjkf0d
Karte nm vydr del dobu dbme-li nsledujcch pokyn. Po upoteben nepokldme karte nikdy na vrchn stranu (na devo), nbr vdy na opanou stranu. Polome-li kart na devo, neme nikdy dobe vyschnout, vlhkem se kaz, hnije a koeny vypadvaj a navc vlhkost mknou. Karte istme, je-li toho teba pouze studenou vodou.

Vytisknuto dne 20.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku