�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Produkce medu by mohla vzrst na 6500 tun

Autor: Radim ez
Datum vyd�n�: 14.11.2003
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=496

Domc produkce medu by letos mohla vzrst asi na 6500 tun proti losk rovni 5660 tun. Na zklad dosavadnch daj o vnosech to odhaduje tajemnk eskho svazu vela Miloslav Peroutka.

fiogf49gjkf0d

Domc produkce medu by letos mohla vzrst asi na 6500 tun proti losk rovni 5660 tun. Na zklad dosavadnch daj o vnosech to odhaduje tajemnk eskho svazu vela Miloslav Peroutka. Velai podle nj pedpokldaj, e leton rok bude pes nepzniv zatek mrn nadprmrn. Spotebitelsk ceny medu, kter se pohybuj asi od 120 do 140 korun za kilogram, by se podle nj nemly vrazn mnit. "Medu pro zsobovn trhu bylo sklizeno dost," ekl Peroutka. Chovatele letos postihly velk ztrty, kdy bhem zimy a na jae uhynula asi tvrtina z 517 tisc velstev, co bylo neobvykle mnoho. "Odhadujeme, e dal tvrtinu pedstavovala velstva, kter potebovala celoron pi, ani by dala njak vnos. Tak byla zeslaben," ekl Peroutka. Na druhou stranu v nkterch oblastech, kde vely pezimovaly dobe, byly letos vnosy medu msty a rekordn. Nadprmrn byla jarn snka medu. Zvlt v oblastech s vskytem aktu se mohli velai tit z dobrch vsledk dky idelnmu poas koncem kvtna. Pozdj lesn snka se vyskytovala msty, protoe nepzniv psobilo velk sucho. Navzdory suchmu poas si ale celkem libovali napklad velai na Morav. "Tam, kde se pstovala slunenice, mli jet v ervenci snku ze slunenice, protoe kvetla a tepl poas j vyhovovalo," uvedl dve Peroutka. V loskm roce domc produkce medu podle daj eskho svazu vela klesla zhruba na 5660 tun z 6230 tun v roce pedchozm. Dvodem poklesu byl meziron ni poet velstev tm o 20.000, na vin byla tak ni snka. esk svaz vela reprezentuje piblin 97 procent tuzemskch chovatel vel.


Vytisknuto dne 22.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku