�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


BR: TTD uzavou cukrovar v Mlnku

Autor: Michal Pr
Datum vyd�n�: 13.11.2003
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=495

Spolenost Cukrovary TTD 1. ledna 2004 uzave cukrovar v Mlnku, kter pat k nejvtm vrobcm cukru v zemi. V Mlnku zstane jen modern balrna cukru.

fiogf49gjkf0d

Spolenost Cukrovary TTD 1. ledna 2004 uzave cukrovar v Mlnku, kter pat k nejvtm vrobcm cukru v zemi. V Mlnku zstane jen modern balrna cukru. Cukrovar proto opust bezmla polovina lid, balrna bude zamstnvat 60 osob. Asi 15 a 20 lid zsk prci v ostatnch zvodech spolenosti. Tuto informaci podalo veden firmy s dodatkem, e zvazky mlnickho cukrovaru vi zemdlcm a stvajcm dodavatelm epy pevezme cukrovar Dobrovice.

Stedoet zemdlci se podle Horkov nemus obvat, e dobrovick cukrovar od nich vykoup vrazn mn epy. Jedin omezen pstovn tto plodiny, s nm mohou potat, souvis se snenm produkn kvty cukru, kter je letos pro Cukrovary TTD o tm 11 000 tun ni ne v loskm roce. Ukonen provozu mlnickho cukrovaru francouzsko-nmeck spolenost kompenzuje zvenm vroby v cukrovarech Dobrovice a esk Mezi. V Dobrovicch se v ptm roce zpracovatelsk kvta zv ze stvajcch 7500 tun na 10.500 tun epy za den. Zpracovatelsk kapacity epy v cukrovaru esk Mezi se ze souasnch 4500 tun zv na 5000 tun. "Tato investice posune spolenost do vysoce konkurenceschopn pozice a umon dal zven kvality vrobk," ekl pedseda pedstavenstva spolenosti Oldich Reinbergr. Podle nj si uzaven cukrovaru Mlnk vydalo i opakovan zruen legislativnch pedpis upravujcch trn reim pro cukr. Akciov spolenost Cukrovary TTD vznikla letos po fzi nkolika cukrovarnickch firem, kter trvala dva roky. Rozhodujcmi vlastnky podniku jsou francouzsk spolenost Socit Anonyme Sucrire do Berneuil sur Aisne a nmeck Nordzucker AG


Vytisknuto dne 24.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku