�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


All_In_One

Autor: red
Datum vyd�n�: 12.11.2003
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=494

Pozor na kachn vejce / Vn okolda / Kobliha cukrsk i pekask

fiogf49gjkf0d

Pozor na kachn vejce

Pomrn mlo se v, e v kachnch vejcch lze nalzt iv a nebezpen bacily paratyfu. Jsou znmy ppady, e po pouit krm nebo cukrov pipravench ze syrovch kachnch vajec se dostavily prjmy a horeky. Kachn vejce jsou dosti podobn slepim a jejich tepeln prava by mla trvat minimln osm minut. Teprve tato doba zaruuje znien eventulnch paratyfovch bacil.

Vn okolda

V Brazlii byla kdysi vynalezena tzv. "vn okolda", kter se neli od prav okoldy vzhledem a ani chut. Rozdl je jen v tom, e "vn" okolda se velmi pozvolna rozpout., a tak je mon si i na malm kousku pochutnat i nkolik hodin. pitom tato okolda psob dojmem jakoby byla stle erstv a nov.

Kobliha cukrsk i pekask

Ve tictch letech se v Rakousku eil spor o tom, kdo sm pct masopustn koblihy, kterm se v Rakousku k Faschingskrapfen. Cukri tvrdili, e vroba masopustnch koblih pat do cukrsk dlny a pekai byli opanho nzoru ve svj prospch. Spor obou profes se dostal a ped Rakousk spolkov soudn dvr. Vysok instituce spravedlnosti rozhodla alamounsky, e koblihy jsou vrobkem mounm a mohou je proto vyrbt jak cukri, tak i pekai. Tradice masov vroby a konzumace koblih v masopustnm obdob je v Rakousku populrn dodneka.


Vytisknuto dne 22.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku