�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Nkter restaurace patn vyrbj a skladuj led

Autor: Radim ez
Datum vyd�n�: 05.11.2003
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=491

Majitel a provozovatel nkterch restaurac patn vyrbj, skladuj a podvaj led do npoj. Zjistili to moravskoslezt hygienici pi rozshl kontroln akci.

fiogf49gjkf0d
Majitel a provozovatel nkterch restaurac patn vyrbj, skladuj a podvaj led do npoj. Zjistili to moravskoslezt hygienici pi rozshl kontroln akci. "Bhem jna jsme v rznch podnicch odebrali 30 vzork ledu a poslali je na laboratorn rozbor. U pti z nich jsme odhalili zven mnostv bakteri, kter mohou zpsobit zvan prjmov onemocnn," ekla dnes TK Pavla Svrinov z krajsk hygienick stanice.
Hygienici navtvili 34 podnik. Odhalili i dal nedostatky. Ti zazench nepouvala vhodn obaly na skladovn ledu.
Provozovatel jej ze stroje pesypvali do igelitov taky. "Vtinou mla potisk a nebyla k tomuto elu vrobcem urena," uvedla hygienika.
V dalch tech ppadech kontroloi zjistili zvady ve skladovn ledu v mrazicch boxech. Ndoby s ledem voln leely vedle mraenho hovzho i vepovho masa, kuat a ryb.
Podle hygienik pi kontroln akci nejhe dopadly podniky na Opavsku. "V esti ppadech jsme na mst udlili blokov pokuty. tyi dal se budou eit ve sprvnm zen," doplnila Svrinov. Provozovatel si podle n asto neuvdomuj, e pouitm patn vyrobenho ledu pro vychlazen npoje mohou ohrozit jeho zdravotn nezvadnost a zdrav zkaznk.
Podle hygienik by lidsk ruka s ledem vbec nemla pi vrob pijt do kontaktu. "Nejjednodum zpsobem vroby umlho ledu je naplnn dlench plastovch mistiek pitnou vodou, kter se d zmrazit," uvedla hygienika. Nkter
restaurace dosud pouvaj i speciln sky, kter napln vodou.
ada podnik si ale podle hygienik v posledn dob podila speciln stroje na vrobu ledu nebo nakupuj ve velkoobchod balen hotovch kostek.

Vytisknuto dne 23.04.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku