�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Rakousk EXPORTOFENZVA - ance pro esk importry

Autor: J.P.Vtrnk
Datum vyd�n�: 02.11.2003
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=488

Prask hotel Diplomat hostil ve stedu rakousk zstupce gastronomickch a exportnch firem, kter v akci pod nzvem Exportiniciativa 1-24, pedvdly rakousk speciality.

fiogf49gjkf0d

Prask hotel Diplomat hostil ve stedu rakousk zstupce gastronomickch a exportnch firem, kter v akci pod nzvem Exportiniciativa 1-24, pedvdly rakousk speciality. Jednalo se o dl ukzku rakouskch nabdek, kter potravini alpsk zem chtj exportovat do esk republiky po naem vstupu do Evropsk unie. Tit akce vystihoval propagan slogan "Erweitere Mrkte fr unsere Lebensmittel - Zukunft Europa"( rozen trhy pro nae potraviny - budoucnost Evropy).
Celkem 59 vystavovatelskch firem se prezentovalo rozshlm potravinskm arzenlem typu npoj, mlnch vrobk, masa a uzenin, lahdek, zeleniny a ovoce, pekaskch a cukrskch produkt, mraench vrobk, tstovin i bio-potravin a mnohch dalch.
Vznam akce zvyovala ast spolkovho ministra zemdlstv Josefa Prlla (viz.obr.) a viceprezidenta Hospodsk komory Rakouska Richarda Schenze.
Rakout zstupci vyslovili poznatek, e hranice ve stedn evrop ztrcej smysl, a tato realita je vzvou pro ob strany k spoluprci v potravinsk oblasti a cestovnho ruchu.
Rakousk strana ocenila zven zjem eskch turist o rakousk nabdky jak v letnm, tak i v zimnm obdob, kter jsou nezbytn spojen s konzumac, je u eskch nvtvnk nabv stle vt obliby a danosti a to zejmna prodnch potravin.
Tohoto poznatku chtj nai soused vyut k dovozu rakouskch specialit, kter si ji zskaly trvalou oblibu v Nmecku a Itlii. Rakousk import se vyznauje progresivn tendenc, co dokumentuje nrst exportn kvty tm dvaceti procent v rozmez let 1995 -2002.
Zmrem propaganho dne v hotelu Diplomat bylo, eeno sty rakouskch pedstavitel, vyvolat chu na Rakousko, a to v duchu tradice velkho seku na spolen historie a spolen kuchyn.

pentov trdl se srem

pentov trdl se srem je zhotoven z tanho trdlovho tsta a plnn na jemno zpracovanm pentem a srem. Vytahovan trdlov tsto se oproti listovmu tstu vyznauje nzkm obsahem tuku. V kombinaci se zdravm pentem nabz vechny pednosti lehk a zdrav kuchyn.

    

  

  


Foto pouito od firmy:

 


Vytisknuto dne 15.06.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku