�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Ven uivatel serveru cukr.cz

Autor: J.P. Vtrnk
Datum vyd�n�: 16.10.2003
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=480

vydavatelsk firma Vtrnk zaadila do sv mediln innosti dal server Satiricke-noviny.cz. Jsme pesvdeni, e satira je v dnen dob velice potebn, protoe m schopnost ci teni jednoduchou a zbavnou formou v mlo vtch o mnoha vcech.

fiogf49gjkf0d

Ven uivatel serveru cukr.cz,

vydavatelsk firma Vtrnk zaadila do sv mediln innosti dal server www.satiricke-noviny.cz. Jsme pesvdeni, e satira je v dnen dob velice potebn, protoe m schopnost ci teni jednoduchou a zbavnou formou v mlo vtch o mnoha vcech. Jej nesmrn dleitou podstatou je, e nazv vci pravm jmnem a bez obalu v takov me, v jak si (ne)zvisl mdia nemohou dovolit. Kliknete-li na adresu satirickch novin, mon se i nkdy zasmjete, ale i nkdy rozlte (pokud se tam poznte). Budete-li mt obdobn nzor, i se budete domnvat, e vci se maj jinak ne peme, budeme velice rdi kdy v diskusi k lnku se o V nzor s nmi podlte. Pikldme Vm na ukzku jednu satiru z vce jak stovky ji zveejnnch.


Sttn pkaz kad en, milovat se kadodenn


Ten se n nrod esk

do stle men podoby,

pro budoucno to nen hezk,

neb mlo dt rody.

 

Dvky i vy eny mlad,

krsn, i krsn mn,

za povinnost se vm klade

- milovat se kadodenn.-

 

V stavu nutno zakotviti

vech ochran pkaz odnt,

pitom v mysli teba mti,

e pednost m jen poet.

 

Selete-li eny esk,

pak recept i tady mme,

navezem sem dvy hezk

a dti s nimi udlme.

 

Nebo jet lpe vzato,

exotick Asiatky,

tyhle holky maj na to,

e rozmno nm dtsk statky.

 

A vy eky ufrfan,

kdy udl se to hned,

zstanete neprovdan

a doivotn na ocet.www.satiricke-noviny.cz


Vytisknuto dne 19.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku