�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Nhraka pistci

Autor: Radim ez
Datum vyd�n�: 07.07.2003
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=47

Nhraky zelench pistci doclme tm, e naeeme bl loupan mandle a v koltku se lutou a zelenou barvou je obarvme. Do barvy se pid

fiogf49gjkf0d
Nhraky zelench pistci doclme tm, e naeeme bl loupan mandle a v koltku se lutou a zelenou barvou je obarvme. Do barvy se pid trochu vody a nasekan mandle se v n nechaj den leet. Nejsou-li probarven i uvnit, tak je ve zbaven vod navame tak, a vsknou barvu do sebe.
Pak nechme mandle oschnout. Jsou-li sprvn barveny, pak vypadaj jako prav pistcie.

Vytisknuto dne 26.09.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku