�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Pozvnka na setkn peka a cukr

Autor: RNDr. Magda oustalov
Datum vyd�n�: 16.09.2003
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=460

Budou Vm pedny nov poznatky, uvedeny pklady s praktickmi ukzkami stroj napklad na vrobu cukrskch kok, vrobnk lehaky, nstik gel, okoldy, plnika lehanch hmot. Nenechte si ujt tuto vyjmenou pleitost.

fiogf49gjkf0d

Ven ptel, pipravili jsme pro Vs neformln setkn, na kterm se Vm pedstav firma OMEGA CZ, jako dodavatel stroj a zazen pro pekae a cukre, firma DIAMANT, jako dodavatel surovin a holandsk firma BAKON, jako vrobce stroj pro pekae a cukre.

Budou Vm pedny nov poznatky, uvedeny pklady s praktickmi ukzkami stroj napklad na vrobu cukrskch kok, vrobnk lehaky, nstik gel, okoldy, plnika lehanch hmot. Nenechte si ujt tuto vyjmenou pleitost.

Setkn se kon 25.9.2003 v Kongresovm sle hotelu Slovan, Brno, Lidick 23.
Pozvnka plat pro dv osoby.

Program
16:30  prezentace
17:00  uvtn a zahjen
17:10  pedstaven firmy Omega CZ
17:40  pedstaven firmy Diamant CZ
17:50  pestvka na kvu
18:00  pedstaven a praktick pedveden stroj holandsk firmy Bakon
18:45  oberstven a neformln diskuse
19:00  slosovn pozvnek o hodnotn ceny a ukonen


ast na setkn je bezplatn,poet mst je limitovn, nutn je pouze registrace.
Registrujte se nejpozdji do 19.9.2003 mailem: magda.soustalova@omega-bakery.com, faxem: 547 239 418, nebo jednodue na mobil 777 625 043. Pi registraci uvete prosm firmu, jmno, kontakt na Vs a poet osob.

Zavolejte, rda Vm poskytnu podrobn informace o setkn.

RNDr. Magda oustalov
obchodn zstupce

 

Mapka okol hotelu Slovan, Lidick 23, Brno

Parkujte prosm nejlpe v podzemnch garch hotelu Slovan. Pjezd do gar je ulic Mezrka (odboka z ulice Kounicova okolo  lev strany hotelu Continental).

OBR1


Vytisknuto dne 26.09.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku