�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Receptury od Diamantu

Autor: Jiri Polak
Datum vyd�n�: 28.05.2003
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=432


fiogf49gjkf0d

 

Zkladn receptura  Sponge Mix

Sponge Mix  10,00 kg, cel vejce 4,50 kg, voda 3,00 kg, Diaron vanilka 0,05 kg, Diaron citron 0,02 kg, tsto celkem 17,57 kg

Zkladn receptura Choco Sponge Mix

Choco Songe mix 10,00 kg, cel vejce 4,50 kg, voda 3,00 kg, Diarom vanilka 0,05 kg, tsto celkem 17,52 kg

Vechny komponenty rychle vylehme po dobu 6 -10 minut. Po vylehn je mono tsto smchat s 1 -2 l tekutho margarnu i jedlho oleje.
Doshneme tm plnj chuti tsta. Hmotu podle poteby vlijeme do vymazanch forem nebo na plech a pi otevench odtazch peeme pi teplot 220 C po dobu 20 - 25 minut. Po upeen vychladme a podle chuti a poadavk naplnme nebo ozdobme lehakovmi krmy MIx Mouse Baviere a ozdobme gelem Balnap i posypeme nevlhnoucm cukrem Suesser Schnee. Jestlie peeme roldu, nezapomeneme ihned po vytaen z pece plt tsta svinout, jinak dojde k popraskn vrobk.

Sponge Mix je vborn pro vrobu populrnch muffins. Po vymchn tsta a pidn 1 - 2 l tekutho oleje i margarinu pidme do hmoty podle chuti kousky okoldy, hrozinky, kompotovan ovoce nebo oechy a plnme do paprovch muffins forem. Sponge Mix m velk objem pi peen a proto plnme jen do dvou tetin objemu formiek. Peeme pi otevench odtazch pi teplot 220 C po dobu 20 minut.

lnek ze serveru Cukr.cz (www.cukrar.cz)


Receptury od Diamantu

Autor: Jiri Polak
Datum vydn: 28.5. 2003
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=563


 

Zkladn receptura  Sponge Mix

Sponge Mix  10,00 kg, cel vejce 4,50 kg, voda 3,00 kg, Diaron vanilka 0,05 kg, Diaron citron 0,02 kg, tsto celkem 17,57 kg

Zkladn receptura Choco Sponge Mix

Choco Songe mix 10,00 kg, cel vejce 4,50 kg, voda 3,00 kg, Diarom vanilka 0,05 kg, tsto celkem 17,52 kg

Vechny komponenty rychle vylehme po dobu 6 -10 minut. Po vylehn je mono tsto smchat s 1 -2 l tekutho margarnu i jedlho oleje.
Doshneme tm plnj chuti tsta. Hmotu podle poteby vlijeme do vymazanch forem nebo na plech a pi otevench odtazch peeme pi teplot 220 C po dobu 20 - 25 minut. Po upeen vychladme a podle chuti a poadavk naplnme nebo ozdobme lehakovmi krmy MIx Mouse Baviere a ozdobme gelem Balnap i posypeme nevlhnoucm cukrem Suesser Schnee. Jestlie peeme roldu, nezapomeneme ihned po vytaen z pece plt tsta svinout, jinak dojde k popraskn vrobk.

Sponge Mix je vborn pro vrobu populrnch muffins. Po vymchn tsta a pidn 1 - 2 l tekutho oleje i margarinu pidme do hmoty podle chuti kousky okoldy, hrozinky, kompotovan ovoce nebo oechy a plnme do paprovch muffins forem. Sponge Mix m velk objem pi peen a proto plnme jen do dvou tetin objemu formiek. Peeme pi otevench odtazch pi teplot 220 C po dobu 20 minut.


Chantivit - rostlinn lehaka pro vrobu lehakovch dort a zkusk. M vborn nleh a dlouhou trvanlivost. Po vymchn s Mix Mousse Baviere rznch chut dostaneme vynikajc krm.

Pracovn postup: Ped pouitm cca 24 hodin pi + 2 a 5 C uskladnme do chladu. K nalehn naplnme do studen ist ndoby (do jedn tvrtiny objemu ndoby). Pro zabrnn vystikovn lehme nejdv ve stedn rychlosti, pot dokonme vy rychlost.
POZOR, nepelehat !!! Pelehn me vst ke tvorb puklin v dortech i kolch!

Pracovn postup: Mix Mousse Baviere 250 g, voda 250 g, Chantivit 1000 g. Mix mousse  dobe smchme s vodou a s nalehanou lehakou Chantivit. Chantivit nikdy nelehme do tuha, pi smchn s Mix Mousse by dolo ke zdrcen krmu.


Vytisknuto dne 15.06.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku