�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Praktick zuitkovn marcipnovch ztvrdlch odpadk

Autor: Radim ez
Datum vyd�n�: 30.12.2001
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=42

V dob povelikonon a povnon hraj marcipnov odpadky a neprodan marcipnov zbo velkou lohu.

fiogf49gjkf0d
V dob povelikonon a povnon hraj marcipnov odpadky a neprodan marcipnov zbo velkou lohu. Tyto vci z marcipnu zuitkujeme prakticky s uitkem, kdy je rozstrouhme a zapracujeme do krokantu. Vezmeme k tomu 1/3 marcipnovch odpadk a 2/3 oech. Zbo (tyinky apod.) se tm nijak neznehodnot. Naopak, pchut mandl z marcipnu se kvalita oechovch krokant jen pozvedne.

Vytisknuto dne 23.04.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku