�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Velikonon bernek

Autor: Jindich podskalsk
Datum vyd�n�: 17.04.2003
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=415


fiogf49gjkf0d
200g cukr mouka, 300g hrub mouky, 5 vajec, 30 g kandovanho ovoce, cukr vanilka, 35 g msla, 2 liky citrnov vy


 

Oddlme blky od loutk. Z cukr a loutk vylehme pnu. Blky ulehme do tuhho snhu. Ob dv smsi za postupnho pidvn mouky, ovoce a citrnov vy promchme. Vymazanou formu mslem vysypeme moukou a nsledn naplnme hmotou. Peeme pro teplot 180C zhruba 40 minut.

Zkouku upeen provdme tlakem prst na povrch, kdy se hmota vrt do pvodn polohy, peen meme ukonit. Zkouku upeen meme t provst vpichem pejle, pokud se na n hmota nelep, rovn peen meme ukonit.

Vrobek nenechme zchladnout a v teplm stavu vyklopme z formy.

Bernka dozdobme nap. cukrem, okoldovou polevou, fondnem atd.


Vytisknuto dne 24.07.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku