�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Preclk

Autor: F. Jirsek
Datum vyd�n�: 07.04.2003
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=406

Zznamy hovo o vrob preclku ped vce ne ped tisci lty. Jeho pvodn tvar byl kruh s kem uprosted. K a pleten kruh mly znzorovat nstroje jejich prostednictvm byl Je usmrcen. Pleten kruh znzoroval provaz.

fiogf49gjkf0d

Zznamy hovo o vrob preclku ped vce ne ped tisci lty. Jeho pvodn tvar byl kruh s kem uprosted. K a pleten kruh mly znzorovat nstroje jejich prostednictvm byl Je usmrcen. Pleten kruh znzoroval provaz.

Preclky se staly populrnm peivem a podle vrohodnch pramen byly v XI. stolet podvny mnichi v klternch kolch a podvny km. Latinsky se toto peivo nazvalo "pretiumcuala", co znamenalo podarovn. Preclky se dve pekly na postn dny a na Velk ptek, Popelen stedu a podobn dny. Preclky se pouvaly jako ochrana ped zlmi duchy, vely se ve svtnicch a obilnicch jako ob k rozhojnn rody.

Postupem doby preclk zmnil trochu tvar i vrobn technologii a tm i chu. Zkuste si sami upci preclk podle receptu z pedminulho stolet.

Preclk slan

Suroviny:
25 dkg mouky
7 dkg msla
1,5 dkg drod
sl, kmn, nebo mk

Mouka, mslo a ve vlan vod rozedn drod se zadlaj s trochou soli a potebnou vodou v tuh tsto. Po dnm propracovn a zkynut se nakrj tsto na dlce o velikosti oechu. Rozvlej se na tenk tyinky a z nich se udlaj preclky tak, e se jeden pramen ohne do kulata, konce se polo kem, a tam, kde se dotkaj, se jednou oto, zahnou do stedu a konce se strany pimknou na tsto. Po vykynut se potou blkem, posypou sol a kmnem nebo mkem a nechaj upct.

Preclk vaen

Suroviny:
40 dkg mouky
2 vejce
10 dkg msla
2 dkg drod
mlko, sl a kmn

Z uvedench surovin se zadl tsto, kter se tak dlouho propracovv a zane kynout. Pak se z nj dlaj preclky, kter se vlo do vrouc vody. Kdy vyplavou na povrch, vyjmou se, vlo na vymatn plech, posypou sol a kmnem a daj se pct.


Vytisknuto dne 22.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku