�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


POTAHOV FONDN - ZDOBC TECHNOLOGIE

Autor: Jan Vtek
Datum vyd�n�: 03.04.2003
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=404

Nejde jen o cukrskou hmotu, ale o celou svbytnou a nutno ci velmi populrn technologii zdoben dort. Potahov fondn je svoj konzistenc hmota blzk marcipnu a svm sloenm spe fondnu.

fiogf49gjkf0d

 Nejde jen o cukrskou hmotu, ale o celou svbytnou a nutno ci velmi populrn technologii zdoben dort. Potahov fondn je svoj konzistenc hmota blzk marcipnu a svm sloenm spe fondnu. Obsahuje pmsi aby nevyschal, nesmroval se, aby byl vazk a nepraskal.

Je propracovan do velmi homogenn smsi a prodv se ve stavu hotovm pro dal pouit. Po aplikaci dv dortu sametov povrch, zaoblen hrany vybzejc k jemnmu a istmu zdoben povrchu. Sladk chu fondnu se vyvauje podkladovmi marmeldami a krmy se specilnmi pchutmi. Oblben zbarven je bl, okoldov, ale t i jin barvy v jemn naznaench odstnech .

Zd se mi, e sametov vzhled dortu potaenho fondnem si sm postupn vynutil celou speciln zdobc technologii a pomcky jako jsou rzn filigrnsk raztka, zdobc nerezov kletiky rznch tvar kletin a kombinovan vypichovae + penaee tak drobnch ozdob, e by je jinak bylo tk uchopit. S blm sametovm potahem lad rzn stbrn, krajkov nebo malikov doplky, spreje, girlandy z jedlch i nejedlch perel.

Tato zdobc technologie se stala oblbenou a mdn zvlt v Anglii, ale tak ve Spojench sttech. Vydvaj se zde alba dort, speciln publikace osobitch tvrc, kter k sob pipoutala. Ti pak vymleli dal pomcky, postupy, kter zpopulrnly v ir veejnosti, ale kter jsou natolik zvltn, e jejich uit lze bez pslun pomcky a publikace jen st pochopit a napodobit. Vzhled a vlastnosti potahovho fondnu vyniknou na mn obvyklch oblch nebo zkosench dortech nebo na dortech s rznmi zvsy, zhotovenmi prv z potahovho fondnu.

Vad-li dnes trbm, krom jinho, t urit uniformita cukrsk vroby, sotva je lep pleitost k odlien dortov produkce ne technologie potahovho fondnu. Pitom jej osvojen v zkladnch obrysech a se zkladnm nadm je pomrn snadn.


Vytisknuto dne 23.04.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku