�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Semin okoldov dekorace

Autor: red-
Datum vyd�n�: 19.03.2003
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=400

Dne 20. nora se uskutenil v SOU a OU Bzenec semin okoldov dekorace, kter vedl rakousk mistr cukr Johanes Schwarzl Muller se svm asistentem Michaelem Fuksem.

fiogf49gjkf0d

Dne 20. nora  se uskutenil v SOU a OU Bzenec semin okoldov dekorace, kter vedl rakousk mistr cukr Johanes Schwarzl Muller se svm asistentem Michaelem Fuksem. Semine se zastnilo tm 50 cukrskch odbornk z ad pedagogickch pracovnk uili, kde vychovvaj mlad cukre, ale i majitele
cukrren. Souastn pihlelo i 70 k oboru cukr z bzeneckho uilit.
     astnci semine se seznmili se zpracovnm okoldy na okoldov vajka a figurky rznch tvar, velikost a okoldov ozdoby na dorty. Vedle techniky zpracovn - tvarovn byl kladen draz na sprvn temperovn okoldy, aby vrobky byly leskl a splovaly poadavek kvality.
     Za odbornho vkladu vznikaly pod rukama rakouskho mistra vrobky rzn velikosti. Nejvt vil 6 kg. Semin ml u ptomnch velk ohlas, kte obdivovali zrunost a umn prce s okoldou. Lze si jen pt, aby i nai cukri zaali vyrbt podobn figurky a mohli je prodvat, aby se obohatil cukrsk trh o nov atraktivn okoldov vrobky. Hlavnm pedpokladem vroby tchto vrobk je kvalitn okolda, cukrsk poteby, kter jsou vak drah a tce se u ns shnj a pak hlavn cena a zjem spotebitel. 
     Semin ve Bzenci byl vsledkem spoluprce bzeneckho uilit a koly v rakouskm Badenu, kter rovn vychovv mlad cukre. V minulm roce se uskutenil podobn semin v Badenu, kde mistrov odbornho vcviku Marie Kuerov a Vlasta Hajtkov pedvdly pro rakousk cukre i ky  vrobu a zpracovn karamelu a vizovickho peiva.
     astnci semine odchzeli spokojeni, obohaceni o nov poznatky, mylenky a nmty pro dal prci a  ci cukri si rozili rozsah svch vdomost.


 

Vytisknuto dne 22.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku