�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Miloslava UHERKOV

Autor: J.P. Vtrnk
Datum vyd�n�: 13.12.2001
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=4

Vini, vidi, vici, hovo latinsk pslov o lovku, kter piel, vidl a zvtzil. To byl pesn t ppad u Miloslavy Uherkov, kter se poprv v ivot zastnila cukrsk soute a hned byla dekorovan zlatou stuhou.

fiogf49gjkf0d
Jejm soutnm tmem bylo SOU a OU Bzenec, ale prv pronesen slova mlad eny prozrazuj, e jihomoravsk oblast vinn rvy mstem jejho rodit rozhodn nebude. Regionln letora tamnj zempisn e i dlky je dosti odlin od projevu, kterm se pan Uherkov vyznauje. Zde je mon jet tpat. V pzvuku mluvy ji ne. "Jsem z Prahy", odpov mistryn republiky v cukrsk souti a dodv, e ve Bzenci ije od nora minulho roku.

Pina zmny msta bydlit je zejm: lska. Bzeneck student Miloslav Uherka ml okoldovnick zvod Maryu Rohatec za humny a v Praze nastoupil na Vysokou kolu technologickou, obor okolda a cukr.
Lid z oboru chod mnohdy po stejnch stezkch a vytvej vztahy. V ppad Milky a Miloslava vystila tato nklonost a do podoby manelstv.
Miloslava sama sebe povauje za klasickou enu nsledujc svho mue. Ale Praha a Bzenec je jistou odlinost. Milinou hlavou se tak hon vaha, jak asi osobit slovck region mezi sebe pijme "praaku" ?
Pi dvjch nvtvch budoucho psobit naslouchala mstnmu ne s akcentem na prvn slabice s prodlouenou a nadzvednutou koncovkou, mluv kroutc se jako vhonek rvy kolem vodcho drtu. Pousmje se pi vzpomnce na vyprvn jedn star pan, kter pi vyprvn malovala vty jako kdy malreka kresl obrzek: " ... to vzpomnm t na babk, co pkla cukrov hrom !
Jej pchod byl ji v bzeneckm uiliti dopedu avizovn, a nen dnm tajemnstvm, e to mezi "bzenankama" zabzuelo jako v le vel.

Milina povaha je katalyztor usmrujc vechna zven napt, klasick ensk, neprovokujc svm chovnm i zevnjkem, rodinn typ s lidovou du. Rychl kontakt j umonuje oteven povaha s pslunou dvkou srdenosti, ve kter lze najt i uritou (tolerantn) dvku suverenity. Rozdl slovck a prask mentality nen v tomto ppad na zvadu. Ale to nen ve. Miloslava um. A dobr fachman si zsk uznn a respekt a v Praze, Bzenci nebo u protinoc.
Cukrsk rodokmen mistryn republiky nem. V rodin se umleck brani nikdo nevnoval, a jej pvodn volba povoln smovala do vtvarnick sfry. Ovem pijmac zkouky byly okem, do kterho Milka kousla hezky z vky, a z toho hodn bolel zoubek ... Cukraina byla sesterskou odno, avak zatek ml u Miloslavy pozvoln rozjezd. Nap tomu, e jako dt mudlila a moulala velijak pandulky a rznou hav, setkv se s cukrskou tvorbou pouze ve vkladu nebo pi konzumaci v cukrrn. A teprve pm kontakt se sladkou hmotou a monost v n ztvrnit svoji fantazii, j dv poznat, co v n sam vlastn dme. Milka se tak tm pln ocit v osidlech cukrskho kumtu.

Onm vunm mstem je uilit v Ondkov ulici v Praze. Prvm pracovnm psobitm se stv cukrsk dlna v hotelu InterContinental. A zde je se emu uit. Sehranost tmu je zkladnm pedpokladem ke zvldnut rozehran cukrsk partie. Nechat se zahnat do asov tsn nepichz do vahy. To je zkladn poadavek. Samozejmost je kvalita. InterContinental nen dn zjezdn hostinec a cukraina mus bt na nbl rovni. A nad tm vm bd bystr oko pan mistrov Novkov, kter je pro hotelovou cukrskou novicku rdkyn, vdmou i oporou, a i jej zsluhou zvld Milka tento kest cukrsk rznorodosti s bravrou.

Dalm psobitm cukrsk tovaryky je Cukrrna u Eliky, v praskch Vrovicch. A zde se tvo zakzkov dla. Co zkaznk to poadavek, co pn, to jin druh vrobku. A vechno je nutno zvldnout pesn v termnu. Rozhodm kvality je sm zkaznk, a ten um na soudcovskou p횝alku zadout mocnm dechem, kdy u to m platit. To, e se mnoz vrac s novm pnm, je pro Miloslovu uznnm i zadostiuinnm.
Mezitm vak pichz lsky r, a ze sleny se stv pan, jej ivotn pou se ubr tm o 300 km dl ve smru, kde slunce dv dobrho rna. A tu meme spatit "prask dvicu", jak ve vinohrad vnka okopv. Na bzeneck SOU nastupuje jako adov cukrka s perspektivou cukrsk mistrov.

esk cukr, mistrovstv republiky senior, je prvou Milinou sout, kde soutn kol vytv na ivo. Pedtm se zastnila soute Zlat slunenice, ale ta mla vstavn charakter. Na soupisku soutcch ji v podstat dohecovali jej svenci, veden pikvlo a Milka sout vlastn v domcm prosted v Praze - Letanech.
Rozmanitost zadn j hraje do noty. Jet v dobch, kdy psobila ve vrovick cukrrn, se nauila vtvarn improvizovat. Rznorodost zkaznickch poadavk a jejich pohotov realizace je zskanou cennou devizou, revalvovanou o kolektivn strategii a vpomoc bzeneckho cukrskho tmu. Takto naven kapitl cukrskch poznatk smuje Miloslava Uherkov v titul mistryn esk republiky cukr senior.

Prvn stela a ihned doprosted tere, jak lze charakterizovat vstup a vsledek Miloslavy Uherkov pi eskm cukri, je potujc vkon, ale co dl? Takto rychle zskan titul v sob skrv nebezpe ve smyslu pslov o prvn vyhrn je z kapsy vyhn. Miloslava si je toho vdoma. V dobe, kde je jej slabina, kde je nutno zacelit vkonov rezervy. Jej pprava na dal sout a obhajobu titulu spovajc v dalm sebezdokonalovn, zapoala ihned. Mistrovskou odvetu v pt souti bere nesmrn vn.
Expont, kter podle jejho mnn u poroty nejvce zabodoval byl svatebn dort. Jednalo se o atypickou tvorbu znzorujc symbol svatby v podob brny s otevenmi vrtky do manelskho ivota. Tento nmt je Milinou snahou odpoutn se od klasickch tmat (enich, nevsta, p apod.), a o nastolen novho trendu svatebn cukrsk tmatiky.

Shrnut spchu Milky Uherkov spov v celkov vyrovnanosti proveden soutnho zadn, v asovch rezervch vyvrajcch ze zkuenost v rozmanitch zakzkovch pracch v zenm asovm prostoru.
Cukrsk seniorsk mistryn mla ivotn krdo v zaloen rodiny, vlastnm domku se zahradou v pknm a istm prosted. To mlo bt titm jejho ivota. Zisk titulu tento rovnovn bod trochu vychlil a rozhoupal ustlenost hladiny jejho ivota. Vtztv a zrove nominace na mistrovstv svta, jak sama Milka piznv, posouvaj hodnoty rodinnho ivota trochu stranou. Do poped se tla povinnosti vyplvajc z tohoto dosaenho spchu. Tm bude pedevm role cukrsk jedniky v naem nrodnm tmu pi svtovm mistrovstv.


Vytisknuto dne 15.06.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku