�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


OB PERNKOV CHALOUPKA

Autor: Jindich Podskalsk
Datum vyd�n�: 14.03.2003
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=398

S nejvt pravdpodobnost by se mohl uchzet o zpis do Guinesovy knihy rekord, cukrsk mistr Walter Schmidt z Hamburku, kter vytvoil ob pernkovou chaloupku. Jej rozmry dosahovaly ctyhodnch hodnot.

fiogf49gjkf0d

S nejvt pravdpodobnost by se mohl uchzet o zpis do Guinesovy knihy rekord, cukrsk mistr Walter Schmidt z Hamburku, kter vytvoil ob pernkovou chaloupku. Jej rozmry dosahovaly ctyhodnch hodnot.

Vka 2,10 m, dlka 2 m a ka 1,40 m. Ke zbudovn tohoto sladkho veledla bylo pouito, krom jinho, 30 kg medovho pernkovho tsta, 10 litr blk a 75 kg cukru.Celkov hmotnost chaloupky dosahovala pes 300 kg. Ob vtvor vznikl na objednvku obchodnho domu s textilem v nmeckm Oldenburgu a byl umstn v dtskm oddlen.

Pan Schmidt pracoval na pernkov chaloupce se svm synem Torstenem pln dva dny. Stejn tak dlouhou dobu trvalo malm nvtvnkm ne oistili zdoben chaloupky a na krov. A tak si musel cukrsk mistr obdkldac proces jet jednou zopakovat.


Vytisknuto dne 22.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku