�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


esk a moravsk cukrovary vyrbj kvalitn cukr

Autor: SZPI
Datum vyd�n�: 04.03.2003
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=390

Na pelomu roku kontrolovala Sttn zemdlsk a potravinsk inspekce jakost cukru ve vech cukrovarech esk republiky, kter byly v losk cukrovarnick kampani uvedeny do provozu.

fiogf49gjkf0d

Na pelomu roku kontrolovala Sttn zemdlsk a potravinsk inspekce  jakost cukru ve vech cukrovarech esk republiky, kter byly v losk cukrovarnick kampani uvedeny do provozu.

Inspektoi SZPI zkontrolovali 6 eskch a 7 moravskch cukrovar, v nich odebrali 27 vzork cukr. Vzorky byly podrobeny laboratornm analzm, aby se ovily jakostn ukazatele stanoven v prvnch pedpisech, napklad minimln obsah sacharzy, barva cukru v roztoku nebo maximln povolen procentick obsah popela. Kontrole podlh tak obsah tzv.invertnho cukru, co je roztok dvou rznch cukr (glukzy a fruktzy), kter vznikl psobenm malho mnostv kyseliny a nslednm zahvnm roztoku sacharosy.  Invertn cukr poskytuje velmi jemn krystalky a pouv se v cukrstv pi vrob do bonbn a cukrovinek.

Vsledky kontroln akce potvrdily, e tuzemsk cukrovary vyrbj jakostn cukr, protoe a na dva ppady, kter nevyhovly jakostnmu poadavku (barva v roztoku), byly vechny kontrolovan vzorky v podku.

Podle vyhlky se cukrem rozum sacharza upraven do krystal, mouky, kostek, homol. Nkdy me bt sacharza doplnn pdatnmi i aromatickmi ltkami nebo koenm. Vyhlka dl cukr do nkolika skupin, nap. cukr extra bl, cukr bl, cukr polobl, cukr tvarovan (kostky, brid, homole), cukr tekut, cukr prodn atp. A jak vypad prodn cukr? Je to sypk, zrnit, mrn lepkav hmota, kter m svtle lutou a svtlehndou barvu.

Zpracoval: Mgr. Pavla Bureov - refert pro vztahy s veejnost (I SZPI) www.szpi.cz


Vytisknuto dne 20.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku