�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Tak u mme prezidenta

Autor: J.P.Vtrnk
Datum vyd�n�: 28.02.2003
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=388

Panovnkem stal se Vclav,
u to osm v poad,
na Hrad plno vlaje zstav,
js - i kleje - podhrad.

fiogf49gjkf0d

Panovnkem stal se Vclav,
u to osm v poad,
na Hrad plno vlaje zstav,
js - i kleje - podhrad.

Co Vm pti prezidente?
Svm moudrem nedrdte lid,
v klidu si ve rozeberte,
zachovejte vdycky klid.

Oblben Vae vty,
a nadazen trochu styl,
to prohran jsou pedem sety,
kad bulvr by z nich il.

A s Lvi pan Va,
zkuste zas bt kamard,
ped tiskem to bude sna,
po senzaci jde jak drb.

Vclave VIII., panovne,
a mte dobr podn,
v esa zmte vechny me,
mte na to nadn.


Vytisknuto dne 19.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku