�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


AMARANTH

Autor: J.P.Vtrnk
Datum vyd�n�: 09.02.2003
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=377

Nae anketa, co je amaranth, vs nkter trochu zmtla muskm rodem tto rostliny, a nkte jste tipovali koen. Jak je tomu ve skutenosti, pesvdte se v tomto lnku.

fiogf49gjkf0d

AMARANTH je star uitkov rostlina, pochzejc z Jin Ameriky. Byla  znm ji v dobch Ink, Aztk a May, kterm zrno i listy amaranthu tvoily vznamnou soust jejich stravy. Amaranth se vyznauje mimodnm obsahem i kvalitou blkovin. Jeho slokou je lyzin, majc dleit vliv na duevn rozvoj, zvlt u dt. Zrno amaranhtu obsahuje tuto aktivn ltku tikrt vce ne ostatn obiloviny. Vznamnm pnosem je i obsah vlknin a minerlnch ltek, m se amaranth ad k nejvivnjm rostlinm na svt.  AMARANTH je vhodn k pouit v potravinskm prmyslu. Jeho zrno je velik asi jako zrnka mku a od klasickch obilovin jej odliuje nkolik vlastnost. Pedevm obsah tuku, kter je ptomen v 9 a 11 procentech. Ve srovnn s penic a item a dalmi u ns pstovanmi obilovinami, m amaranth nkolikansobn vy obsah minerl a stopovch prvk jako je draslk, fosfor, hok, mangan, m, seln, sodk, vpnk, zinek a elezo. Dle jsou v zrnu amaranthu ptomny vechny dleit esenciln aminokyseliny. Oproti penin mouce jich amaranthov obsahuje vce ne dvojnsobek.AMARANTHov mouka neobsahuje vbec lepek. Je mon ji pout pro bezlepkov smsi jako zklad tsta pro nejrznj vrobky, kter mohou rozit rozmanitost stravy pro nemocn coekli (jedn se o onemocnn zavacho traktu, kdy blkovina lepek, ptomn v klasickch obilovinch, zpsobuje nkterm lidem znt sliznice tenkho steva a me zpsobit zejmna u dt vn problmy. L se dslednou bezlepkovou dietou).AMARANTH vzhledem k ve uvedenm vlastnostem, se me stt velice vhodnou potravinou vyuvanou v nemocninm stravovn. V zrnu amaranthu je velk mnostv vlkniny (tynsobek oproti klasickm obilovinm s velmi pozitivnm preventivnm inkem pi lb rakoviny tlustho steva. Rostlinn tuk obsahuje vt mnostv nenasycench mastnch kyselin, kter psob v organizmu na sniovn cholesterolu v krvi. Sloen esencilnch mastnch kyselin je velmi pzniv, kdy vedle kyselin palmitov, stearov a olejov jsou ptomny kyselina linolenov a linolov, kter organizmus potebuje, ale nen je schopen sm produkovat.

Vysok obsah dvou vitamn ze skupiny B-komplexu a to thiaminu B1 a riboflaminu B2, zvyuje prospnost pro organizmus. Thiamin je dleit pro metabolizmus, nervov systm a srden sval. Riboflavin je nepostradatelnm initelem pro tvorbu hemoglobinu, podporuje detoxikaci jater a je dleit pro rst tla zejmna u dt a novorozenc. Zvltn nutrin vznam m ptomnost antioxidanch vitamn v semenech (vitamin E) a v listech (vitamin C, betakaroten).

Vechna tato fakta dnes in z tto plodiny velice atraktivn potravinu, kter pi ir aplikaci ve viv me mt vznam pro prevenci nemoc srdce a cvnho systmu. Vechny inn ltky jsou obsaeny v zelenm listov a zrnu. Amaranthovou mouku lze pout pi pprav naich bnch jdel a je vhodn ji pidvat jako pms do buchet, pikot, chleba a vech druh peiva.


Vytisknuto dne 28.09.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku