�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Karel Gott prezidentem

Autor: J.P.Vtrnk
Datum vyd�n�: 06.02.2003
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=375

Pr bude Gott prezidentem,
zprvu hls televize
hradnm bude ornamentem,
pro lid je to dobr vize.

fiogf49gjkf0d

 

Pr bude Gott prezidentem,
zprvu hls televize
hradnm bude ornamentem,
pro lid je to dobr vize.

Majitel zlatho hlasu
v hradanskou vi usedne,
novho nastane asu,
a pvec ezlo pozvedne.

Karel m i k tomu jmno,
svt je Karly vdycky tnut,
svt zn Karla Velikho,
Karlem byl i Karel IV.

Dj o otzku sm si k,
jak bude Mistr kralovat,
zda bude lid ctt panovnka,
a usedne Slavk v Hrad.

Kdy to vezmu kol a kolem,
byla by to Amerika,
kdyby tak byl Mistr zvolen,
to by byla politika!

Vak je zde hek v jedn vci,
- vichni jsme t pravdy znmi -,
Karlu chyb jedno peci,
nen vlastnk prvn dmy.

Z druh strany ale vzato,
- i to by mlo velk klad -,
nebo ze sttn kasy zlato,
tolik nemuselo by se brt.

Na Hrad usednout chtl MUDr. pn,
z vin ml si lidi  prohlet,
i pan uitel byl tam zvn,
aby dil esk svt.

Vak ti pni pouze vid
jenom kolu se pitlem,
ale ten svt pln lid,
tam je Karel velkm pnem.

Mme volbu vn brti?
Nen to Karlova vina,
e prezidentem se m stti,
- nb politik ukaina -.


Vytisknuto dne 22.04.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku