�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Maokolda od Mixitu

Autor: red.
Datum vyd�n�: 08.02.2021
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=3702

spch msli mixu doktora Maatho ns pivedl k Maokold. Kdy jde na zeleno obarvit mlko, pro by nela okolda? A vsledek je nejen chutn, ale k tomu i skvle vypad,

Maokoláda od Mixitu - zelená ne závistí, ale matcha ajem

„Zelená okoláda, to u jsem vidl - normáln máta a trochu barviva, to mají v kadém obchod, to se Mixit tentokrát nevytáhl," postoval si jeden fanoušek Mixitu. Ale to Mixit poádn podcenil. Novinka na www.mixit.cz je jako vdycky úplný originál a úpln bez zbytené chemie. Maokoláda je krásn brálov zelená díky naprosto pírodnímu Matcha aji, který Mixit pimíchal do sametov bílé okolády. Navíc pihodil poádnou hrst ladících pistácií, spoustu tmavé 55% okolády a výsledkem je prost poádná okoška!
Vypadá exoticky, chutná a voní exoticky a pitom v sob nezape svj okoládový pvod - taková je novinka na www.mixit.cz Maokoláda. Mixit poprvé od uvedení okolád rozšiuje jejich nabídku o verzi s pistáciemi a matcha ajem. „Úspch müsli mixu doktora Maatého nás pivedl k Maokolád. Kdy jde na zeleno obarvit mléko, pro by nešla okoláda? A výsledek je nejen chutný, ale k tomu i skvle vypadá," vysvtluje Martin Wallner, spoluzakladatel Mixit.cz, jak vznikla Maokoláda.
Vzhled ale není zdaleka všechno. Maokoláda díky tomu nejzelenjšímu z japonských zelených aj chutná exoticky a její chu je snad ješt návykovjší a podmanivjší ne u klasické okoládové okolády. To ale poád není všechno. Matcha tea se vyrábí šetrn z celých ajových lístk a nenajdete v nm stopu chemie (barva je pírodním výsledkem zvláštního pstování a zpracování tohoto aje), zato je nabitý antioxidanty a navíc výborný pi hubnutí, stejn jako tmavá okoláda. No, není to pochoutka sn?
Na www.mixit.cz ji najdete v záloce okolád a jako vdycky je to tvrtkilový macek. Krom matcha aje obsahuje pistácie, 55% tmavou okoládu Elianza


Vytisknuto dne 22.04.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku