�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


KAKAOKRESBA

Autor: J.P.Vtrnk
Datum vyd�n�: 31.01.2003
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=368

Zpsob cukrskho vyjden m nepebernou adu podob. Mezi n pat t kakaokresba, kterou se vyjaduj vtvarn i psemn nmty. Mezi nae souasn cukre zabvajc se touto tmatikou pat Robert Kolek

fiogf49gjkf0d

Zpsob cukrskho vyjden m nepebernou adu podob. Mezi n pat t kakaokresba, kterou se vyjaduj vtvarn i psemn nmty. Mezi nae souasn cukre zabvajc se touto tmatikou pat Robert Kolek z Kralic na Han. Zeptali jsme se ho na technologii, vybaven a zpsob provdn tto cukrsk tvorby.

Pro kakaokresbu je nejvhodnj pout co nejtmav kakao a 100procentn tuk. Smchnm vytvome sms, kdy pomr kombinujeme do pimen hustoty, kde je mono kakao nanet tak, aby se dailo plynule vytvet kresbu a aby se nanen vrstva neroztkala. Pouv se co nejmen malsk teteek. Nejvhodnj je s blm vlasem, protoe ern nen uznvan jako potravinsk pomcka.. Oeten tetce je standardn jako u jinho cukrskho nad.


Vytisknuto dne 20.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku