�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Robert Kolek - kakaokresba

Autor: J.P.Vtrnk
Datum vyd�n�: 30.01.2003
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=367

Hanck cukr se kakaokresb vnuje od roku 1998. Podkladem byl pernk a modelovac hmota. Na posledn jmenovan materil namaloval i soutn nmt pro mistrovstv republiky senior.

fiogf49gjkf0d


V dtskm vku se tm kad stv posluchaem pohdek.V etb se vyskytuj tvary hrad a zmk, stednmi postavami bvaj krl, krlovna, princ, princezna a ryti. Naslouchajc dt obvykle zasazuje obraz dje do mst, ktermi samo nkdy prolo. Pro malho Roberta obsah etby a pedstava msta udlost mohly bt vsazovny do zcela autentickho prosted.

Kolekovi maj chalupu v mst, kde lze z okna spatit dominantu hradu Bouzov. Nesetnkrt proel "kralevic Robert" krlovskm obydlm a zrakem i dlan osahval vnitn prostory komnat, jzdren, dlen, dvor a zahrad. Kad nvtva minulosti mu v dtsk mysli zanechala natrvalo vzpomnku na architektonick tvary, upoutvalo ho uspodn sloupov, klenby strop, ndvo zbran bodn i sen. Historie hovoila prostednictvm postav zachycovanch v malbch umlcovou rukou a lenitost ezbskch zsah zdobila nbytek, stny a stropy.

Zejm prv zde se proezval zvit v Robertov umleckm pohledu a vrut poznatk se zarval a do centra urujc budouc vizi umlcova vnmn. Robertovy praktick cukrsk kroky mily ve smru uilit na Charbulov ulici v Brn, kde se uil pro Prostjovsk pekrny a cukrrny. Hochova fyziognomie napovd, e Robert Kolek pat k charakterovm typm zvan samorosty. Tito lid to nemaj nkdy se svm okolm lehk - a ani ono s nimi -.

V nvaznosti na uveden se nabz otzka, jak dalece me umlec splvat s davem, ani by nepestval bt tvoivou osobnost, a jak prv odlinost je podmnkou v originalit tvorby.

Robertovou specialitou jsou kresby kakaem. Na jeho vtvor hledla i metropole nad Snou Pa.

Hanck cukr se kakaokresb vnuje od roku 1998. Podkladem byl pernk a modelovac hmota. Na posledn jmenovan materil namaloval i soutn nmt pro mistrovstv republiky senior.

Robert Kolek m cukrainu jako svho konka. Vedle jeho cukrskch pomcek meme spatit i ezbskou pilku. ezbstv je u nho velk hoby, ale t i zdrojem vedlejch pjm, neb nejenom cukrainou iv je lovk. Kompenzac jeho prce je u Roberta rybolov. Svistot vlasce, vren navijku a plovouc splvek na lesknouc se hladin smae vechnu navu a dodv inspiraci.

Robertovo ivotn krdo je skryto ve ren: "Kdo je pipraven, nen pekvapen". Vme, e ns tento specificky zamen cukrsk vtvarnk nm zajmavm v blzk dob opt pekvap.


Vytisknuto dne 22.04.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku