�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Italsk profitirols

Autor: Enzo del Monde
Datum vyd�n�: 01.09.2020
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=3650

Jeho plnn je libovoln, me se pout klasick npl nebo lehaka i pudingov krm, kdy se povrch dozdobuje okoldou. Vtrnky po italsku nemajc karamelovou i okoldovou polevu a pouze se nkolika pruhy polij okoldou.

Neobvyklý název cukráského produktu není niím jiným ne nám známým eským vtrníkem, který v tomto provedení pedkládáme v italském ztvárnní. Jeho plnní je dosti libovolné, me se pouít klasická tuzemská nápl nebo šlehaka i pudingový krém, kdy se povrch dozdobuje okoládou. Tyto vtrníky po italsku nemající karamelovou i okoládovou polevu a pouze se nkolika pruhy polijí  okoládou.

Odpalované tsto
250 g vody
125 g másla
125 g pšeniné mouky
sl
4 vejce

Plnní
450 ml šlehaky
1 PL cukru
½ L vanilkového extraktu

Píprava
1 – Troubu rozehejeme na 230 °C (plynovou na 8. stupe). Plech na peení vyloíme peícím papírem.
2 – V hrnci  stední velikosti ohejeme vodu, pidáme máslo a za stálého míchání necháme rozpustit. Máslovou sms povaíme. Za intenzivního míchání pidáme naráz mouku a sl, a se nám vytvoí z tsta velká koule.
3 - Hrnec sejmeme ze sporáku a vejce po sob pidáváme do vody. Po kadém vloení intenzivn promícháme, a se tsto stane vláné.
4 – V tomto stádiu polévkovou lící s jejím vrchovatým naplnním odebíráme tsto, které vkládáme na vymazaný plech s asi 7 cm rozestupy.
5 – Peeme asi 15 minut v pedeháté troub. Poté teplotu zredukujeme na 160 °C ( plyn na 3. stupe) a peeme dalších 25 minut, a jsou vtrníky zlatohndé. Ty pak vyjmeme z trouby a odstraníme ze stedu mkký zbytek tsta. Vypneme troubu a plech s vtrníky vloíme opt do trouby a necháme asi 20 minut dkladn oschnout. Na roštu pak necháme výrobky zchladnout.
6 – Šlehaku vyšleháme runím šlehaem do ztuhnutí a vmícháme vanilku a cukr. Vtrníky plníme pipravenou šlehakou. Povrch korpus polijeme pramínkem okolády, polevy atd.


Vytisknuto dne 03.12.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku