�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Jak jsme (zase) nezvolili prezidenta

Autor: J.P.Vtrnk
Datum vyd�n�: 24.01.2003
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=364

Zasedli zas politici
k druh volb hlavy sttu,
podepeli rukou lci,
vem nm chtli zvolit ttu.

fiogf49gjkf0d

Zasedli zas politici
k druh volb hlavy sttu,
podepeli rukou lci,
vem nm chtli zvolit ttu.

U to bylo jasn pedem,
e zas dojde k hdkm, zmatku,
a e volbu neprovedem,
take jsme zas na zatku.

Druh takto dlat v prci,
tak si ani nevrzne,
bude vem pro legraci,
vy vak z voleb mte n.

Dlte jen patnou prci,
flikujete zplaty,
k se, e jste vrtci,
slote radi mandty!

Nejste-li volby moci,
jste jak trapn enich, vzte,
kdy mu o svatebn noci
munost uke pl est.


Vytisknuto dne 22.04.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku