�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Zkuste kvu takto

Autor: red.
Datum vyd�n�: 13.07.2020
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=3634

Bosensk zpsob - Do dezvy o obsahu 10 cl vlome kostku cukru, doplnme do t tvrtin erstvou studenou vodou a obsah konviky uvedeme do varu. Pot odstavme, pidme 7 g jemn umlet kvy, promchme likou a pivedeme opatrn k varu.

Káva spaovaná v šálku
Je to nejrozšíenjší zpsob úpravy kávy u nás. Dávka mleté kávy se vloí do pedem vyhátého šálku nebo tenkostnné sklenice a zalije vaící vodou. Vodu nenaléváme prudce - najednou celé mnoství, ale postupn, aby mletá káva nevyplavala na povrch.

Turecký zpsob
Do konviky na pípravu turecké kávy - dezvy o obsahu 10 cl vsypeme 7 g jemn umleté kávy. Dezvu doplníme po hrdlo erstvou vodou a pivedeme k bodu varu. Po vzkypní odstavíme a ihned podáváme s nahátým šálkem.

Bosenský zpsob
Do dezvy o obsahu 10 cl vloíme kostku cukru, doplníme do tí tvrtin erstvou studenou vodou a obsah konviky uvedeme do varu. Poté odstavíme, pidáme 7 g jemn umleté kávy, promícháme likou a pivedeme opatrn k varu. Po vzkypní ihned odstavíme, doplníme po hrdlo dezvy vodou, znovu pivedeme k bodu varu a horký nápoj podáváme.

Makedonský zpsob
Do dezvy o obsahu 10 cl vsypeme 7 g jemn mleté kávy a postavíme ji na ohe. V okamiku kdy káva zane vont, vlijeme do dezvy horkou vodu a obsah necháme na ohni vzkypt. Ihned podáváme.

Mexický zpsob
Do vyháté pánviky nasypeme 7 g jemn mleté kávy, a za stálého míchání ji jemn opraíme. Pidáme k ní 5 g cukru a jemn promícháme. Pak vlijeme do pánviky 10 cl horké vody a kávu povaíme, a se utvoí pna. Podáváme v moka šálcích.

Káva espreso
Vyrábí se ve stejnojmenném pístroji. Princip její výroby spoívá ve spaení mleté kávy mírn upchované v nerezovém sítku, a v jejím dokonalém vyluhování parou pod tlakem. Dobe pipravená káva espreso má mít svtle hndou pnu.

Kapucínská káva (kapuíno)
Z kávy pipravíme espreso, do kterého vlijeme nebo pod tlakem stíkneme stejné mnoství mléka. Povrch posypeme strouhanou okoládou.


Vytisknuto dne 28.02.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku