�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


27 pn dnes a kdysi

Autor: J.P.Vtrnk
Datum vyd�n�: 22.01.2003
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=363

Po bitv na Bl hoe
dvacetsedm eskch stav
prolilo krve moe,
za vlast nastavilo hlavu.

fiogf49gjkf0d

Po bitv na Bl hoe

dvacetsedm eskch stav

prolilo krve moe,

za vlast nastavilo hlavu.

 

Byl ryt as, dnch kmn,

- ji tomu tyi stolet -,

te zas dvacetsedm pn

z Kuvajtu v hrze odlet.

 

Konoupkov vyuran,

i vlka m svj pevn d,

- nen jenom penz bran -,

v bitvch nutno bojovat!

 

Neastn to republika,

kdy vojci jsou dezertrem,

pl, pros u Tvrdka,

dom chtj s jeho rem.

 

V mru zna co ve zmou,

kdy vak hroz vlka zmnkou,

tak zbablost nepemou

a hajdy dom za maminkou.

 

Jet pklad z historie,

kdy byli ei vojci,

ten pbh vem znm je,

ten nejlp znaj kici.

 

Kdy husiti u Domalic

bo chorl zazpvali,

notovali pkn od plic,

kici se podlali.

 


Vytisknuto dne 22.04.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku