�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Snen ceny certifikanho poplatku Czech Specials

Autor: Czech Specials
Datum vyd�n�: 08.05.2020
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=3610

Czech Tourism a Asociace kucha a cukr tmto snenm chce pobdnout vechny restaurace vyhlen specialitami esk a regionln kuchyn v tradinm i modernm pojet, k zapojen tohoto projektu.

 

Projekt Czech Special podporuje restaurace, které dobe vaí eskou kuchyni, je certifikaní znakou, stvrzující, e jsou v takto oznaeném podniku poskytovány kvalitní sluby. Zárove je Czech Specials i prvodcem po tchto restauracích.

Nyní byl v rámci podpory eské gastronomie mimoádn sníen certifikaní poplatek na jednotných 750 K + DPH, toto sníení poplatku potrvá pro všechny ádosti podané do 30.4. 2021.

Czech Tourism a Asociace kucha a cukrá tímto sníením chce pobídnout všechny restaurace vyhlášené specialitami eské a regionální kuchyn v tradiním i moderním pojetí, k zapojení tohoto projektu.

Veškeré informace najdete na www.czechspecials.cz


Vytisknuto dne 01.10.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku