�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Praktick zhotoven marcipn, jablek a hruek

Autor: Radim ez
Datum vyd�n�: 30.12.2001
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=36

Abychom zhotovili marcipnov jablka a hruky, co mon nejvrnji dle prody, co se tvaru tk, a ani je musme dlouho modelovat, ponme si nsledovn:

fiogf49gjkf0d
Abychom zhotovili marcipnov jablka a hruky, co mon nejvrnji dle prody, co se tvaru tk, a ani je musme dlouho modelovat, ponme si nsledovn: Vyberenme si nkolik pknch jablek a hruek pkn modelovanch, rozplme je vodorovnm ezem tak, aby v jedn polovin byla stopka a ve druh bubek. Od druh poloviny si udlme formu ze sdry nebo sry. Nejlep je srov forma se sdrovm obalem. Marcipnov kousky, uren na vrobu ovoce hladce vyvlme, trochu vythneme do dlky a vtlame do formy. Spodn polovinu ovoce modelujeme pimen k tomu, co jde velmi rychle. Takto zskan ovoce je pknj neli ovoce vytvoen v devnch formikch a mimo to pi tomto zpsobu se uet mnoho asu.

Vytisknuto dne 06.06.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku