�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Tvome banketky

Autor: Petra Vrnov
Datum vyd�n�: 05.02.2020
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=3593

Charakteristick je dvoustupov veden tst: z recepturnho drod, enzymu a sti mouky se piprav dk kvasn stupe, kter se nech dn prokvasit. Pak se pidaj zbvajc suroviny. Tsto se vyms a nech se opt zrt.

 

Zaazení: patí mezi bné pšeniné peivo

Výroba probíhá tém stejn jako u ostatních druh bného peiva, hlavním rozdílem je pouze gramá.
 Bné peivo se vyrábí z kynutých tst, jejich základní slokou je pšeniná mouka hladká pekaská Speciál.
Charakteristické je dvoustupové vedení tst: z recepturního drodí, enzymu a ásti mouky se pipraví ídký kvasný stupe, který se nechá ádn prokvasit. Teprve pak se pidávají zbývající suroviny z receptury. Tsto se vymísí a nechá se opt zrát. Doba zrání u vtšiny kynutých tst je 30 minut. Nepímé vedení tst je však mén nároné na suroviny, je však zdlouhavjší.
Vyzrálé tsto se strojem dlí na klonky, ty se ztuí a poté se nechají nkolik minut mírn nakynout. Po ztuení se tvarují do tvaru banketky. Dlením a tvarováním se narušila lepková síovina tsta a vypudily se kypící plyny, proto musí tvarované kusy znovu kynout. Dokynutí nesmí probíhat v prvanu nebo v píliš suchém prostedí. Za optimální podmínky ke kynutí se povauje teplota ovzduší 30°C - 35°C a relativní vlhkost 75 – 80%. Tstové kusy se odsazují na plech. Plechy se ukládají na vozíky a dopraví do kynárny v prostoru pekárny.
Povrch dokynutých tstových kus se ped sázením upravuje vlaením, sypáním atd. K vlaení se pouívají kartáe namáené do vody. Pece se pi výrob banketek vytápí na 250°C - 270°C. Doba peení se pohybuje kolem 12 – 30 minut.

Energetická hodnota: 1407 kJ
Hmotnost: 25g
Sloení surovin: pšeniná mouka, voda, rostlinný olej, cukr, kukuiná vláknina, sladová mouka, drodí, sl, kmín
Trvanlivost: 1 den


Vytisknuto dne 23.04.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku