�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


as Vnoc dui roznn

Autor: Ji V. ez
Datum vyd�n�: 23.12.2019
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=3582

as Vnoc dui roznn,
zc jak vloka jak k zemi se sn,
to zesvtn i lid bezbon,
a vlhkost ve zrak jim vkr.

 

as Vánoc duši roznní

Jií V. ezá

as Vánoc duši roznní,
zíc vloku jak k zemi se snáší,
to zesvátní i lidé bezboní,
a vlhkost ve zrak jim vkráí.

as spje v svém kroku dopedu
a lovku jde v ústrety,
tklivou slyšet je koledu,
a ve výši stopa je komety.

Slušn ít, to téma te -
síly je teba k tomu mít,
do dálav budoucna vstícn hle,
pak lépe – se bude ti ít –


Vytisknuto dne 03.12.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku