�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Vnoce - Pernkov cookies s polevou

Autor: Dr. Oetker
Datum vyd�n�: 18.12.2019
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=3579

Na ppravu tsta v mse smchme mouku s jedlou sodou, sol, zzvorem, koenm a cukrem. Pidme vejce, med, vanilkovou pastu a mslo a run vypracujeme dohladka. Tsto zabalme do potravinsk flie a ulome asi na pl hodiny do chladniky.


 

as pípravy: asi 30 minut    

Celkový as pípravy: asi 50 minut
Vystaí na: asi 32 kus
Na tsto:
400 g hladké mouky
1 zarovnaná KL Jedlé sody Dr. Oetker
½ KL soli
2 zarovnané KL Perníkového koení
Dr. Oetker
220 g ttinového cukru
2 vejce
50 g tekutého medu
2 KL Vanilkové pasty Dr. Oetker
150 g zmklého másla
Na obalení a ozdobení:
3 zarovnané PL ttinového cukru
1 balíek Polevy svtlá Dr. Oetker
Tubiky na zdobení 4 barvy Dr. Oetker
Ješt potebujeme:
potravináskou fólii
2 plechy na peení (30 × 40 cm)

                                     

1. Na pípravu tsta v míse smícháme mouku s jedlou sodou, solí, zázvorem, koením a cukrem. Pidáme vejce, med, vanilkovou pastu a máslo a run vypracujeme dohladka. Tsto zabalíme do potravináské fólie a uloíme asi na pl hodinydo chladniky. Poté z tsta vytvoíme váleek a nakrájíme ho na 32 stejnýchdíl. Z kadého dílu vytvoíme kuliku, kterou obalíme v cukru, poloíme na plech vyloený papírem na peení v dostatené vzdálenosti od sebe a prsty zmákneme tak, aby vznikla placika. Vloíme do pedeháté trouby a peeme.


Elektrická trouba:          180 °C
Horkovzdušná trouba:   160 °C
Plynová trouba: stupe 3

as peení:                   asi 10 minut (1 plech)


2. Cookies necháme vychladnout.
3. Na ozdobení rozpustíme polevu podle návodu na obale a polovinu cookies
polijeme a necháme zatuhnout. Dozdobíme tubikami motivy plod a vtviek
cesmíny.

zdroj: Dr. Oetker


Vytisknuto dne 23.04.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku