�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Vnon (i nevnon) lesk pernk

Autor:
Datum vyd�n�: 09.12.2019
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=3570

Kulr: do suchho rendlku nasypte vrchovatou lci krystalovho cukru a "vate", dokud se cukr nerozpust a nezhndne - zkaramelizuje. Muste prbn mchat a pozor, konen fze zhndnut jde hodn rychle, tak abyste to nesplili.

Pro lesk se perníky potírají smsí kuléru a vajeného loutku.
Kulér: do suchého rendlíku nasypte vrchovatou líci krystalového cukru a "vate", dokud se cukr nerozpustí a nezhndne - zkaramelizuje. Musíte prbn míchat a pozor, konená fáze zhndnutí jde hodn rychle, tak abyste to nespálili. Odstavte ze sporáku a opatrn (prská!) do karamelu nalijte 1-2 líce vaící vody a rychle promíchejte a nechte vychladnout (sms by mla mít pi chladnutí konzistenci sirupu, radji dejte mén vody a pidávejte). V dobe uzavené sklenici vám kulér vydrí v lednici i msíc.
Do 1 loutku pak pidejte liku vody a líci kuléru a promíchejte (jemn, aby se vám nevytvoilo moc pny). Sms pak propasírujte pes sítko (odstraníte tím pnu a "vlákna" ze zbytku bílku kolem loutku, které dlají pi potírání perník bílé šmouhy.) Troubu zahejte asi na 150 °C. Perníky širokým šttcem potete smsí, poskládejte na plech a dejte do trouby asi na 2 minuty. Troubu nechte pootevenou tak na 15 cm - perníky nepeete, sms musí jen zaschnout. Pokud se vám zdají málo lesklé, mete postup s potíráním zopakovat. Pozor: perníky leštte nejdíve druhý den po upeení, a jsou "tvrdé". Pokud byste to udlali hned, erstv upeený perníek vsákne potírací sms do drobných pór a vytvoí se vám nepkné tmavé ilky na povrchu perníku. Perníky se té mohou naskládat jen na plku plechu a rychle vloí do trouby. ím kratší je doba mezi potením perníku a vloením do trouby, tím lépe. Co se týe zdobení, lze pouít bílkovou polevu. Té je moné pouít sms citron+cukr+solamyl.


Vytisknuto dne 26.09.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku