�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


m hloupj tm bohat aneb oddlme zrno od plev

Autor: J.P.Vtrnk
Datum vyd�n�: 16.12.2002
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=353

Do titulu lnku je mon dosadit i jin slovo. Nap. m lnj, neschopnj atd. Bohuel faktor zdlouhav opravy m odraz ve strmm nrstu v hodinovm sazb vkonu. Kdy vezmu v potaz nap. hodinovou sazbu 300 K

fiogf49gjkf0d

 

                Do titulu lnku je mon dosadit i jin slovo. Nap. m lnj, neschopnj atd. Bohuel faktor zdlouhav opravy m odraz ve strmm nrstu v hodinovm sazb vkonu. Kdy vezmu v potaz nap. hodinovou sazbu 300 K, a obratn servisman s opravrenskou intuic zvldne opravu poruchy za 5 minut a pesn v tto asov hodnot by i kon kalkuloval, vydl 25 K.

Oproti nmu opravrensk nemehlo, hledajc a provdjc stejnou operaci 4 hodiny, vydl 1200 K. Krom toho tuje dvakrt cestu k zkaznkovi, a in si navc nrok na stravn.

A to jet takovto "odbornk" nevdouc si rady, pedstr ped zkaznkem fundovanost problmu, a potamo i sv osoby, a dl odv do "specializovan dlny," kde si nech zkuenjmi kolegy vysvtlit nebo si pete, e jedna a jedna se rovn dvma.

 Man si vzpomnm na svho bvalho mladho uitele z rutiny, kter hrl ve sv dob divizn fotbal. Ruskmu jazyku rozuml asi tak na rovni tdnho trojkae.

Aby se ped nmi nezesmnil, nikdy ns nezkouel ped tabul, a zkouky probhaly pouze psemnou formou.

Seity s dikttovm zadnm si odnel dom, kde - jak jsme se od nho mnohem pozdji dozvdli - opravy a hodnocen provdla jeho ptelkyn, stedokolsk studentka. Pednost tohoto uitele z naeho mldenickho pohledu bylo, e k nm byl velmi kamardsk, netrpil ns zkoukami, hrl dobe fotbal a umooval nm vstup na zpasy zdarma. Mli jsme ho velice rdi.

            V doznvajc e komunismu ji panoval ve slubch urit podek.

V kad provozovn se nachzel na viditelnm mst cenk s daji za kon a dobou opravy.

Jestli se v problmu rdoby odbornk opakovan ral dle, tak nejene sklidil posmch svch koleg, ale i v problematick e propoutn dostal padka nebo byl alespo pedisponovn na manipulan prce do skladu.

Co tedy se vzniklm problm? Bohuel v dob, kdy bval adov emeslnek se stal panem "podnikatelem," zd se, e tito tzv. odbornci stoj za bukem a my jsme odkzni na jejich milost i nemilost.

Nen tomu tak. Monost je vce a vedou pes profesn komory, kter se u nkterch odvtv rozbhaj i teba zatm pozvolna. Nkter mal firmy jsou do jist mry fililkami vtch firem, a tyto jsou zase zstupcem investorskch firem. A zde se otevraj irok monosti na postih tchto "nicmochr." Velice dobr je i prevence formou "tamtamovho systmu," kdy v irm okruhu koleg si sdlujeme informace o rznch firmch a vzjemn si je doporuujeme i odmtme.

Krom toho je naimi servery v rozpracovn iniciativa nvrhu o odmovn ve slubch prostednictvm konu a ne vhradn hodinovou sazbou, kter umouje preferenci neschopnch oprav a potlauje skuten odbornky. Tato iniciativa je nasmrovna do legislativnch sfr.

            A v neposledn ad je zde i prvn ochrana. A protoe od vs dostvme dopisy i telefonty s poukznm na obdobn problmy, a na podklad i nmi zaitho ppadu neschopnho oprave, kdy jsme jednoznan umle nakalkulovanou prci odmtli proplatit, rozhodli jsme se na naich internetovch serverech zavst prvn ochranu spotebitele.

V souasnosti je rozpracovn nmt s prvnm specialistou a po doladn detail vm bude nae poradna k dispozici. titulu lnku je mon dosadit i jin slovo. Nap. m lnj, neschopnj atd. Bohuel faktor zdlouhav opravy m odraz ve strmm nrstu v hodinovm sazb vkonu. Kdy vezmu v potaz nap. hodinovou sazbu 300 K, a obratn servisman s opravrenskou intuic zvldne opravu poruchy za 5 minut a pesn v tto asov hodnot by i kon kalkuloval, vydl 25 K.

Oproti nmu opravrensk nemehlo, hledajc a provdjc stejnou operaci 4 hodiny, vydl 1200 K. Krom toho tuje dvakrt cestu k zkaznkovi, a in si navc nrok na stravn.

A to jet takovto "odbornk" nevdouc si rady, pedstr ped zkaznkem fundovanost problmu, a potamo i sv osoby, a dl odv do "specializovan dlny," kde si nech zkuenjmi kolegy vysvtlit nebo si pete, e jedna a jedna se rovn dvma.

 Man si vzpomnm na svho bvalho mladho uitele z rutiny, kter hrl ve sv dob divizn fotbal. Ruskmu jazyku rozuml asi tak na rovni tdnho trojkae.

Aby se ped nmi nezesmnil, nikdy ns nezkouel ped tabul, a zkouky probhaly pouze psemnou formou.

Seity s dikttovm zadnm si odnel dom, kde - jak jsme se od nho mnohem pozdji dozvdli - opravy a hodnocen provdla jeho ptelkyn, stedokolsk studentka. Pednost tohoto uitele z naeho mldenickho pohledu bylo, e k nm byl velmi kamardsk, netrpil ns zkoukami, hrl dobe fotbal a umooval nm vstup na zpasy zdarma. Mli jsme ho velice rdi.

            V doznvajc e komunismu ji panoval ve slubch urit podek.

V kad provozovn se nachzel na viditelnm mst cenk s daji za kon a dobou opravy.

Jestli se v problmu rdoby odbornk opakovan ral dle, tak nejene sklidil posmch svch koleg, ale i v problematick e propoutn dostal padka nebo byl alespo pedisponovn na manipulan prce do skladu.

Co tedy se vzniklm problm? Bohuel v dob, kdy bval adov emeslnek se stal panem "podnikatelem," zd se, e tito tzv. odbornci stoj za bukem a my jsme odkzni na jejich milost i nemilost.

Nen tomu tak. Monost je vce a vedou pes profesn komory, kter se u nkterch odvtv rozbhaj i teba zatm pozvolna. Nkter mal firmy jsou do jist mry fililkami vtch firem, a tyto jsou zase zstupcem investorskch firem. A zde se otevraj irok monosti na postih tchto "nicmochr." Velice dobr je i prevence formou "tamtamovho systmu," kdy v irm okruhu koleg si sdlujeme informace o rznch firmch a vzjemn si je doporuujeme i odmtme.

Krom toho je naimi servery v rozpracovn iniciativa nvrhu o odmovn ve slubch prostednictvm konu a ne vhradn hodinovou sazbou, kter umouje preferenci neschopnch oprav a potlauje skuten odbornky. Tato iniciativa je nasmrovna do legislativnch sfr.

            A v neposledn ad je zde i prvn ochrana. A protoe od vs dostvme dopisy i telefonty s poukznm na obdobn problmy, a na podklad i nmi zaitho ppadu neschopnho oprave, kdy jsme jednoznan umle nakalkulovanou prci odmtli proplatit, rozhodli jsme se na naich internetovch serverech zavst prvn ochranu spotebitele.

V souasnosti je rozpracovn nmt s prvnm specialistou a po doladn detail vm bude nae poradna k dispozici.


Vytisknuto dne 22.04.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku