�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


HARIBO Chamallows Flowers

Autor: Haribo
Datum vyd�n�: 07.05.2019
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=3495

Bonbony typu marshmallows, k nim pat i nov HARIBO Chamallows Flowers, maj opravdu dlouhou historii, kter sah a do dob starho Egypta. Jejich zkladem byla v minulosti mza z rostliny Althea officinalis, z n se vyrbly sladkosti

 

Jaro je v plném proudu a nejen v pírod všechno kvete. Jarní náladu si te mete dopát dvojnásob – staí ochutnat nové mkké pnové bonbony HARIBO Chamallows Flowers. Bonbony ve tvaru kvtin, které se doslova rozplývají na jazyku, vás rázem penesou na rozkvetlou louku a na chvíli mete nechat starosti všedního dne za sebou. „Mkké pnové bonbony Chamallows patí mezi našimi spotebiteli k oblíbeným stálicím. Proto je nabízíme hned v nkolika variantách chutí a tvar,“ íká Rostislav Nmec, jednatel spolenosti HARIBO CZ s.r.o. „V jarním období pedstavujeme veselý tip v podob barevných kytiek, které se doslova rozpouštjí na jazyku. HARIBO Chamallows Flowers nejene zachutnají, ale díky svému tvaru a barvám potší oko. Stejn jako u ostatních cukrovinek HARIBO i pi výrob Chamallows Flowers se pouívají výhradn pírodní barviva a aroma. Bonbony HARIBO Chamallows se vyrábí ve tyech druzích: Flowers, Šmoula, Exotic, Speckies,“ dodává Rostislav Nmec.

Jak vznikly mkké bonbony typu marshmallows?
Bonbony typu marshmallows, k nim patí i nové HARIBO Chamallows Flowers, mají opravdu dlouhou historii, která sahá a do dob starého Egypta. Jejich základem byla v minulosti míza z rostliny Althea officinalis, z ní se vyrábly sladkosti. Ty se míchaly s medem a oechy. Poátkem 19. století ji cukrái formovali bonbony do nejrznjších tvar. V roce 1948 zaal Alex Doumak pidávat do bonbon škrob kvli tuhnutí a moderní marshmallows byly na svt. Dnes se tyto oblíbené bonbony vyrábí z elatiny, cukru, škrobu, vody a nejrznjších aromat. Mají mnoho píchutí a tvar a jsou oblíbenou pochoutkou všech vkových kategorií.


Vytisknuto dne 03.12.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku