�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Vtrnk s labutm pvabem

Autor: Ji V. ez
Datum vyd�n�: 23.08.2018
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=3390

Plech vylome pergamenovm paprem a dme na nj 8 kopek tsta. V pedeht troub peeme (200 C) asi 35 minut. Ihned po vyndn je vodorovn prozneme a nechme vychladnout.

Dnešní ukázka cukrásko - výtvarného "majstrštyku" nás pesvdí o tom, e kouzla nejsou ádné áry. Je to hra s nápadem, který v rukou cukráského vizáisty, dokáe zmnit pvodní námt k nepoznání, nco na zpsob efektn provedeného dámského úesu, který v rukou umleckého kadeníka vytvoí nadúrovový dojem pi zachování minima prostedk pvodní receptury. Jak je z obrázku patrné, jedná se o klasický vtrník, jemu implantované labutí znaky dodají vjem nadstandardního zákusku.
Receptur na zhotovení cukráské klasiky je mnoho, dodáme jednu z nich s dodatkem na technologický postup jejího zhotovení.

INGREDIENCE

5 lic másla
špetku soli
150 g polohrubé mouky
4 vejce
1 líci solamylu
370 ml višového kompotu
2 liky rozpustné kávy
300 ml smetany ke šlehání
2 líce cukru
1 liku moukového cukru
1 liku kakaového prášku
pergamenový papír

 

POSTUP PÍPRAVY
Do hrnce dáme 1/4 litru vody, pidáme máslo a sl a pivedeme k varu. Potom vsypeme mouku a mícháme tak dlouho, a se tsto oddluje ode dna nádoby. Odstavíme, vmícháme jedno vejce, necháme trochu zchladnout a pak do tsta zahnteme zbývající vejce. Plech vyloíme pergamenovým papírem a dáme na nj 8 kopek tsta. V pedeháté troub peeme (200 °C) asi 35 minut. Ihned po vyndání je vodorovn proízneme a necháme vychladnout. Solamyl rozmícháme dohladka se 2 lícemi višov šávy. Kompot dáme vait, vmícháme solamyl, necháme pejít varem, odstavíme a dáme vychladnout. Kaši rozdlíme na spodní ást vtrník.
Instantní kávu rozpustíme ve lice vody. Z kávy, smetany a cukru ušleháme tuhou šlehaku. Naplníme jí stíkací sáek s hvzdicovou hubicí a nastíkáme na višový krém. Piklopíme vrchní ástí a vtrníky poprášíme moukovým cukrem a kakaem.

 

Tento technologický návod obnáší základní postupy a nejsou v ní zahrnuty miniatury praktických posteh, kdy staí málo abychom dosáhli kýeného cíle. Nesmíme  zapomenout na to, e vtrník potebuje pi jeho zpracování trochu odvtrat.

Nejprve se musíme rozhodnout v jaké troub budeme vtrníky péct. Na výbr se nabízí elektrická i horkovzdušná trouba. Pro ukázku jsme vybrali druhou jmenovanou na 10 plech. Ta má takový zcela malý fígl, kterým je nahoe umístná páka, kdy její poloha vlevo znamená otevení a vpravo uzavení.
Tento systém je uren na pálenou hmotu, aby pára unikala pry.
Trouba se musí pedehát na 270 °C, vloí se do ní plechy a teplota se stáhne na 200°C. Vtrníky by se mly upéct do 20 min. Bhem peení, to je nejdleitjší, by se mla as od asu pootevít trouba, aby pára odešla a zase zavít. Dlá se to do té doby, ne se chytne barva vtrník a trouba je pak zavená. Je to dáno tím, ím více plech je v troub, tím je tam více páry a hadice, která vede z trouby do ventilace, nestaí tolik páry odsát.Pi poeení menšího potu plech nap. tí, me nastat stav, kdy se trouba nemusí vbec otevírat. Zde dochází doslovn k peící loterii, která se odvíjí od typu trou, její velikosti a ješt i dalších vcí, které si u kadý cukrá musí sám vychytat. Ale i v tomto pípad platí písloví, e stokrát se pokus o jednu vc, a se podaí.

No a onen efekt psobnosti ji není dozajista nikterak popisovat, a kadý prmrn zkušený cukrá pozná, e se jedná o kosmetický pídavek v podob odpalovaného tsta, vytvarovaného do podoby íslice 2 a ocásku, který se v poslední fázi tvorby zapíchne do zhotoveného vtrníku a dozdobí mandlovým posypem.


Vytisknuto dne 24.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku