�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Svtov zmrzlinsk pohr / - 3.

Autor: Ji V. ez
Datum vyd�n�: 17.08.2018
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=3389

Dortov exhibice defilujc prostednictvm svch tvrc ped zraky poroty a publika. Ti prvn mli navc tu vhodu, e mohli jednotliv sousta ochutnvat. Vzhled, zpsob proveden a chu byly bodovm ziskem v kompletn tvorb Svtovho pohru.

Dortová exhibice defilující prostednictvím svých tvrc ped zraky poroty a publika. Ti první mli navíc tu výhodu, e mohli jednotlivá sousta ochutnávat. Vzhled, zpsob provedení a chu byla další píleitostí pro bodový zisk v kompletní tvorb Svtového zmrzlinového poháru.

 

Italští tifosi dokáí svým barvám pipravit vdy parádní atmosféru, bez rozdílu toho, zda jde o fotbal i cukráskou sout.

 


Jiní plody mívají své osobité kouzlo, jeho dozrálý rozpuk bývá vyzývavou sladinou k nakousnutí...

 Vítz 3. roníku Svtového zmrzlináského poháru 2008 - ITÁLIE

2. místo - Francie

3. místo - Švýcarsko


Vytisknuto dne 19.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku