�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


1. Mj - den prvotnho hchu

Autor: Ji V. ez
Datum vyd�n�: 01.05.2018
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=3345

Den kdy v dui kvete lska,
jak pvab krsn kopretiny,
as, kdy cit se s du lask,
den to krsn - nn jin -

 

1. Máj - den prvotního híchu                             

           Jií V. ezá

Den kdy v duši kvete láska,
jak pvab krásné kopretiny,
as, kdy cit se s duší laská,
den to krásný - nn jiný -

A práv v dnešním prvním máji,
uchopím t kolem pasu,
pipadám si jako v ráji
a smysly vnímám tvoji krásu.

Vlahý vzduch a teplý vánek,
šeík barvou krášlí sady,
vše je jako ve snu spánek,
a my jdeme do zahrady.

Tak jak kdysi Adam, Eva,
je vstoupili v prostor ráje,
dnes tu v dáli zraje réva
- a touha nám v duši hraje -

Ped námi zde roste jablo,
je obtíena tíhou plod,
zvone lásky, vší silou te zvo,
- a rozezni váše svod! -

Tvá ruka jablko mn dává,
váše ve mn plane jako vích,
tvj pvab se mn oddává,
- a tak prvotní vznikl hích … -


Vytisknuto dne 22.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku