�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Velikonon as

Autor: Ji V. ez
Datum vyd�n�: 30.03.2018
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=3328

Velikonon as, tvoen ze t dn,
kdy prv je ern zbarven,
a lovk svch svtlch byl zbaven sn,
kdy Jee octl se na ki zmuen.

 

Velikononí as  - tvoen ze tí dn -
kdy prvý je erní zbarvený,
a lovk svých svtlých byl zbaven sn,
kdy Jeíš octl´ se na kíi zmuený.

Den druhý, ten je dnem sobotním,
v tváích slzy, plá, zoufalství,
v úvahách ten den bývá ukrutným,
je v zmaru, v myslích i srdcích dlí.

A den tetí, to as vzkíšení,
zázrak, v nm ivot pehrává samu smrt,
to víc, ne nejvtší je snní,
na které love, bu na nj v úct hrd!


Vytisknuto dne 22.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku