�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Berlnsk velikonon vejce

Autor: Martin Braun
Datum vyd�n�: 21.03.2018
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=3326

Koblihov tsto bez odleen (1200 g ) hned zpracovvme do tvaru vejce. Nechme nakynout po dobu 15 minut. Vejce tlakem vytvarujeme a nechme dle odleet. Po dob ¾ kynut nechme 10 minut odleet.

Berlínské vejce 60 ks

2400 g koblihového tsta
1200 g Fruchti Top teše

Vajený likér – Krémová nápl
300 g KSK
1000 g vody
80 g D pasty - vajený likér
vajený likér
Uvedené pímsi vzájemn promícháme

Dekorace
Cukr mouka

Píprava
Koblihové tsto bez odleení (1200 g ) hned zpracováváme do tvaru vejce. Necháme nakynout po dobu 15 minut. Vejce tlakem vytvarujeme a necháme déle odleet. Po dob ¾ kynutí necháme 10 minut odleet. Poté smaíme pi teplot 175 °C po dobu 7 minut bez poklice. Po vychladnutí výrobek rozkrojíme a naplníme Fruchti Top tešní a vajeno-likérovou náplní.
Speciální suroviny uvedené v receptue, nakoupíte u firmy Fiala–Praha s.r.o. a pobokách


Vytisknuto dne 22.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku