�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Firma FIALA se pedstavuje

Autor: red-
Datum vyd�n�: 01.11.2002
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=332

Firma Ing. Jaroslav Fiala byla zaloena v roce 1991. Na jae roku 1992 zaala na naem trhu nabzet nkter vrobky fy Martin Braun Backmittel und Essenzen KG jako vhradn dovozce tto firmy do eskoslovenska.

Z bohatho vrobnho programu fy M. BRAUN KG to byly nejprve nkter esence a dochucovac pasty, dv chuov varianty lehakovch stabiliztor typu ALASKA-express pro vrobu lehkch krm a typu mousse na ppravu pn z mlka nebo lehaky a tmavou, hokou tukovou polevu MOHRENGLANZ s vysokm leskem.

Vzhledem k tomu, e firma FIALA pila s tmito vrobky na n trh jako prvn a tyto typy ppravk byly u ns tehdy tm neznm bylo nejprve nutno seznamovat zkaznky s jejich vlastnostmi, vhodami a zpsobem pouit. Pi tom vydatn pomhala fa BRAUN, jej misti cukri jezdili nkolikrt ron do esk republiky pedvdt pouit tchto vrobk a prci s nimi.

Po pekonn poten nedvry a setrvanosti u naich cukr se zaal trh v R postupn rozvjet a nabdka vrobk fy BRAUN se neustle roziovala. Pibyly nkter dal chuov varianty lehakovch sms, dochucovacch past i esenc. Do nabdky byly zaazeny nov typy vrobk jako ochucen rychle tuhnouc ely pro zalvn ovoce i letn vrobk, pen smsi, npln a v neposledn ad mnoho typ dekoranch okoldovch ozdob.

V souasn dob je v nabdce pro esk trh vce jak 70 rznch druh vrobk od fy BRAUN. S nabdkou novch vrobk je poskytovn i odborn servis, zejmna pedvdn pouit a prce s novmi vrobky a zauovn cukr na vrobnch.

Dal komoditou j se firma FIALA zabv je prodej profesionlnch pomcek pro cukrskou vrobu. Tyto pomcky, kter jsou pro prci kadho cukre nepostradateln,z naeho trhu za 40 let "budovn komunismu" tm vymizely. Jejich naprost nedostatek a velk poptvka mezi zkaznky zpsobily, e pomcky, kter mly tvoit nejprve spe podprn resp. reklamn doplnk k nabdce ppravk se staly dalm vznamnm prodejnm artiklem.S nabdkou vce jak 400 katalogovch poloek a mnoha dalmi, kter je mono si vybrat pmo v prodejn fy FIALA v Praze na Smchov se jedn zejm o nejir sortiment tohoto specilnho druhu zbo v R.

http://www.ingfiala.cz

 


Vytisknuto dne 26.09.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku