�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Ovoce v cukrain ve slubch zdrav lovka

Autor: Rudolf Vrbsk
Datum vyd�n�: 20.09.2017
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=3289

Je to irok sortiment rznch medicilnch bonbon a erstvho ovoce pro zdrav lovka,
kter se asto zakomponuje do cukrskch vrobk.

Misti cukrái v dobách svého rozmachu, a to ji ve druhé polovin pedminulého stroletí a a do druhé svtové války se povaovali také trochu za léitele. Byl to zejména široký sortiment rzných mediciálních bonbon a také rzné dietní peivo, jako jsou piškoty nebo suchary. Mli pro n mnoho vlastních, praxí odzkoušených potravináských surovin. Vdli jaký význam má erstvé ovoce pro zdraví lovka, a proto jej v hojné míe pouívali do svých výrobk. V následujícím pehledu jsou alespo základní úinky uvedeny.

Ananas - podporuje trávení, zvlášt bílkovin, umrtvuje choroboplodné zárodky

Angrešt - povzbuzuje innost stev a aludku, je dobrý i pi zácp

Banán - je výivný a lehce stravitelný

Borvky - hojí i stahují, lze je pouít pi drádní aludku, psobí pízniv na cévy

Brusinky - jsou výborným dochucovadlem, podporují tzrávení

Citron - podporuje látkovou výmnu, povzbuzuje játra a rovn blahodárn psobí na ki

Datle - jsou velmi výivné a podncují chu k jídlu

Fíky - psobí na stolici, isté lístky se pouívají na rány

Gdoule - pouívá se jako koení, semeno té na obklady

Hrozny - psobí na látkovou výmnu, povzbuzují innost ledvin

Hrušky - psobí proti zácp, chladí

Jahody - chladí a istí krev

Jablka - ochlazují pi zimnici

Maliny - povzbuzují chu k jídlu a chladí

Meloun - psobí moopudn

Meruky - zvlášt dobré jako huspenina pro nemocné, posilují srdce

Pomeran - chladí pi zimnici, povzbuzuje játra a ledviny a látkovou výmnu

Rajská jablka - psobí na ledviny

Rybíz - chladí pi zimnici, podporuje chu k jídlu

Švestky - povzbuzují játra a ledviny

Tešn - jsou výivné a oberstvují

Broskve - jako meruky


Vytisknuto dne 26.09.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku