�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Milnsk mezinrodn veletrh Host 2017 ji v jnu

Autor: Martin Kolouch
Datum vyd�n�: 14.07.2017
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=3266

Disciplny jsou vypsny takto: Chocolate and Praline Sculpture, Sugar and Contemporary Cake Sculpture, Sugar Paste Sculpture and Ice Cream Single Serving.

Nezapomete si vyhradit as pro návštvu mezinárodního veletrhu Host 2017 v Milánu (od 20. do 24. íjna). Dlouhodob respektovaná výstava stále z hlediska potu vystavovatel roste a je aktuáln nepochybn jednou z nejdleitjších na svt. Letos se pedstaví více ne 1 800 výrobc z 55 zemí.

Široký zábr výstavy zaruuje, e uitené informace si odnese kadý profesionál z gastronomie a hotelnictví.  Struktura vystavovatel napoví, jaké jsou silné stránky milánského veletrhu: necelou polovinu tvoí výrobci stroj a zaízení pro gastronomii a pro sektory "Bread, Pizza, Pasta".  Pes tetinu pak pedstavuje sortiment vybavení pro výrobu a zpracování kávy, aje, vybavení baru, prodejní automaty (vending), spolen se stroji pro výrobu a prodej zmrzliny a vybavení pro cukráe. Vybavení interiér a stolní nádobí se pak na celku podílí zhruba dvaceti procenty.

Atraktivitu zvyšuje tradin velmi bohatý doprovodný program. Nechybí v nm ji tradin soute barist AICAF (Italian Academy of Coffee Masters), semináe FCSI (Foodservice Consultants Society International), nepeberné mnoství menších firemních akcí a prezentací s nezbytnými ochutnávkami. 

V cukráských soutích v letošním roníku poadatel avizuje úastníky také z eské republiky a ze Slovenska. Disciplíny jsou vypsány takto: Chocolate and Praline Sculpture, Sugar and Contemporary Cake Sculpture, Sugar Paste Sculpture and Ice Cream Single Serving. Prostor pro soutní klání je velkorysý a velmi dobe vybavený, vše lze sledovat z hledišt pímo a nebo na projekních plátnech. Dostatek prostoru bude vnován i výrobkm samotným tak, aby si je mohli všichni zájemci prohlédnout detailn z blízka. Propaganí video ekne více: Pastry Ice Cream Chocolate World Championship FIPGC 2017 https://youtu.be/RH8EOINYfWc

Drobná praktická rada pro návštvníky na závr: výstavišt je pístupné pímo také metrem z Milána ze stanice Rho-Fiera Milano. Je však ji mimo  pásmo a tedy pro výstup zde nestaí základní jízdné - co vyvolává neutuchající zájem místních revizor.  


Vytisknuto dne 15.06.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku